Informasjon

Fjerning av mandler (tonsillektomi)

Når bør tonsillene fjernes?

Øre-nese-halsleger er rimelig enige om at tilbakevendende kraftige betennelser i tonsillene inntil 3-4 ganger i året over minst to år, er god grunn for å anbefale operasjon. Det samme gjelder dersom en person har hatt 1-2 halsbyller. Stadige, til dels vedvarende, mindre hissige halsbetennelser over 1-2 år er en annen indikasjon. Tilfeller der tonsillene er så store at de stenger for og skaper pustevansker og svelgeplager for barnet, er også en grunn til operasjon. Søvnapné, som er en tilstand som særlig rammer overvektige middelaldrende menn, og som innebærer gjentatte episoder der man stopper å puste under søvn, er også en operasjonsindikasjon.

Derimot er man tilbakeholden med å operere barn som har periodiske halsplager som ledd i mindre epidemier der mange har halsinfeksjoner. Man vil også unngå å operere barn under 3-4 års alderen. Pasienter med blødningstilstander skal ikke opereres.

Forrige side Neste side