Informasjon

Fjerning av mandler (tonsillektomi)

Komplikasjoner av tonsillektomi

Etterblødning opptrer hyppigst i de første timene etter operasjonen, men de kan også komme senere, særlig femte til åttende dag. Blødninger kan imidlertid forekomme helt til sårflatene er grodd, noe som tar 10-14 dager. Slike blødninger oppstår som regel som følge av utilstrekkelig blødningskontroll under operasjonen eller på grunn av gjenværende vevsrester. Blødningene kan i noen få tilfeller være alvorlige. Ved tilløp til blødninger er omhyggelig observasjon nødvendig. Etterblødning er innleggelsesgrunn. Dersom det tilkommer økende smerter eller høy feber, bør barnet undersøkes av lege.

Kortvarig temperaturforhøyelse inntrer ofte etter tonsillektomi. Øresmerter er meget hyppig, og det bør utelukkes at det har oppstått mellomørebetennelse. Andre forbigående plager er taleforstyrrelser og svelgbesvær.

Forrige side Neste side