Informasjon

Barnets tenner

Temaside om Korona

Når bør barnet til tannlege?

I Norge får de fleste barn første innkalling til tannhelsetjenesten ved treårs alder, men tannstatus er som regel vurdert av helsestasjonen før den tid7. Barn med økt risiko for utvikling av karies bør henvises til tannhelsetjenesten allerede ved 12 måneders alder.

Dersom du er usikker på barnets tannstatus er det bedre at de får møte tannlegen og se tannlegekontoret før hun eller han har fått et tannproblem. Hvis du venter til barnet er to til tre år gammelt med å gå til tannlegen, er det viktig at du følger rådene i dette informasjonsskrivet i mellomtiden.

Kilder

Referanser

  1. Douglass JM, Douglass AB, Silk HJ. A practical guide to infant oral health. Am Fam Physician 2004;70:2113-20. American Family Physician
  2. Petersen PE. Global policy for improvement of oral health in the 21st century - implications to oral health research of World Health Assembly 2007, World Health Organization.
  3. Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. Lancet 2007;369:51-9. PubMed
  4. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år. Oslo: 2018, sist oppdatert 28.11.2018, hentet 02.01.2019 helsedirektoratet.no
  5. Helsedirektoratet. Amming og morsmelk. Oslo: 2017. Sist oppdatert 11.04.2017, hentet 02.01.2018 helsenorge.no
  6. Tannstatus etter alder. Statistisk sentralbyrå.Nettsiden besøkt 8 februar 2012
  7. Lyshol H, Biehl A. Tannhelsestatus i Norge. En oppsummering av eksisterende kunnskap. Folkehelseinstituttet; 2009. Rapport: 50070131.
Forrige side