Informasjon

EEG

Når gjøres EEG?

De vanligste indikasjonene for å gjøre EEG, er

  • Utredning av kramper og diagnostikk av epilepsi i våken tilstand og under søvn
  • Utredning av uklare tilstander med forstyrrelser i bevissthetstilstanden
  • Prognostisk vurdering og diagnostikk av epileptiske anfall hos bevisstløse barn og voksne med alvorlig hjernedysfunksjon
  • Utredning av kognitiv svikt, lærevansker og språkforstyrrelser
  • EEG er som regel unormalt ved hjernesvulster, hjerneabscesser, blødninger (subdurale hematomer), blodpropper (cerebrale infarkt), og blødninger, men CT og MR skal foretrekkes ved indikasjoner som vedrører anatomi
Forrige side Neste side