Informasjon

PET - Positron emisjons tomografi

Hvem tolker resultatene?

Vanligvis er det en røntgenlege med spesiell opptrening i tolkning av PET-bilder som vurderer bildene og lager en rapport til den legen som har henvist deg. Vanligvis tar det bare noen få dager før resultatet foreligger.

Forrige side Neste side