Informasjon

Hva skjer når du får aids?

Aids-diagnosen stilles ikke ved hjelp av prøver. Den stilles når du begynner å få infeksjoner eller visse typer kreftsykdom som normalt ikke rammer mennesker med velfungerende immunsystem.

Hvordan stilles diagnosen?

Aids-diagnosen stilles ikke ved hjelp av prøver. Den stilles når du begynner å få infeksjoner eller visse typer kreftsykdom som ikke rammer friske mennesker. Legen kaller dette opportunistiske infeksjoner. Et eksempel på en slik tilstand er Pneumocystitis carinii lungebetennelse. Dette er en vanlig infeksjon blant pasienter som har utviklet aids/har nedsatt immunforsvar, ikke i befolkningen for øvrig. Sykdommen kan gi tungpusthet, feber og tørrhoste.

Du får disse spesielle infeksjonene fordi immunsystemet ditt er blitt så ødelagt av hiv at det ikke lenger kan beskytte deg mot mikroorganismer som gjør deg syk. Dette skjer vanligvis når CD4-tallet (antall T-lymfocytter) faller under 250. Friske mennesker uten hiv har CD4-tall på 800-1200. I USA og enkelte andre land omfatter aids-definisjonen også pasienter som har et antall CD-4 celler (T-hjelpeceller) under 0,2 x 109/L uten samtidig å ha symptomer eller tegn på cellulær immunsvikt.

Animasjon av aids
Neste side