Informasjon

Hva skjer når du får aids?

Aids-diagnosen stilles ikke ved hjelp av prøver. Den stilles når du begynner å få infeksjoner eller visse typer kreftsykdom som normalt ikke rammer mennesker med velfungerende immunsystem.

Hvordan stilles diagnosen?

Aids-diagnosen stilles når en pasient med kjent hiv-smitte begynner å få infeksjoner eller visse typer kreftsykdom som ikke rammer friske mennesker. Dette kalles opportunistiske infeksjoner. Et eksempel på en slik tilstand er Pneumocystitis jiroveci lungebetennelse. Dette er en vanlig infeksjon blant pasienter som har utviklet aids/har nedsatt immunforsvar, ikke i befolkningen for øvrig. Sykdommen kan gi tungpusthet, feber og tørrhoste.

Disse infeksjonene utvikles fordi immunsystemet er så ødelagt av hiv-infeksjonen at det ikke lenger kan beskytte mot enkelte sykdomsframkallende bakterier, virus eller sopp. Dette skjer vanligvis når CD4-tallet (antall T-lymfocytter) faller under 250. Friske mennesker uten hiv har CD4-tall på 800-1200. 

Animasjon av aids

Tegn på opportunistiske infeksjoner

Eksempler på symptomer og tegn som kan tyde på opportunistiske infeksjoner, er:

 • Soppinfeksjon i munnen
 • Munnsår, betennelse i tannkjøttet og slimhinnen i munnen, svelgproblemer
 • Gjentatte soppinfeksjoner i skjeden, funn av kreftforandringer i livmorhalsen
 • Feber, vekttap, diare, mangelfullt opptak av næring fra tarmen
 • Langvarig hoste, bronkitt, tungpust, lungebetennelser
 • Uttalt slapphet
 • Gjentatte langvarige herpes simplex utbrudd
 • Gjentatte tilfeller av helvetesild
 • Hudsvulst svarende til Kaposis sarkom
 • Nevrologiske symptomer som nervesmerter, hodepine, hjerneforandringer og kramper
 • Lymfeknutesvulst svarende til lymfekreft (lymfom), tuberkulose eller såkalte atypiske mykobakterier
 • Synsforstyrrelser, betennelser i netthinnen

Det er nødvendig med behandling mot de underliggende infeksjonene, og det kan være behov for sykehusopphold.

Hvor lang tid tar det før aids oppstår?

Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta fra man smittes med hiv til opportunistiske infeksjoner viser seg. I gjennomsnitt tar det 8-10 år etter hiv-smitte dersom man ikke behandles, det vil si 8-10 år før man utvikler aids.

Med riktig behandlingen er målsetningen nå å unngå at sykdommen utvikles til aids. Medisiner som begynte å komme på slutten av -90-tallet, og som senere stadig har blitt bedre, har redusert sjansen for opportunistiske infeksjoner og utvikling av aids i svært stor grad. Hiv-infeksjon regnes i dag som en kronisk sykdom med god prognose.

Behandling

Anbefalingen er at alle som smittes av hiv skal starte medikamentell behandling (ART - anti-retroviral terapi) så snart hiv-infeksjonen er påvist. Behandlingen er livslang, og krever nøye kontroll og oppfølging. 

Hvor raskt utvikles aids?

Hiv-infeksjonen har endret seg fra å være nær 100% dødelig til å bli en kronisk sykdom med livslangt behandlingsbehov. Gjennomsnittlig tid fra første hiv-infeksjon til aids hos pasienter uten behandling er som nevnt over ca. 8-10 år. Dødeligheten ved fullt utviklet aids uten behandling er ca. 80% etter 2 år og 100% etter 5 år. I noen fattige land med dårlig utviklet helsehjelp og manglende tilgang på medisiner, er dette fortsatt virkeligheten.

Ved moderne kombinasjonsbehandling kan hiv-infeksjonen undertrykkes og immunsvikten bedres også hos pasienter som allerede har utviklet aids. Med moderne behandling, godt kontrollprogram og god etterlevelse, vil de fleste kunne leve et normalt liv uten vesentlig forkortelse av leveutsiktene

Vil du vite mer?