Informasjon

Behandling av hiv-infeksjon

Ingen behandling kan helbrede hiv, men behandlingen har de senere årene blitt betydelig bedre, og forventet levetid for hiv-positive er omtrent som ellers i befolkningen.

Det er gjort store fremskritt i behandlingen av hiv. Medikamentell behandling stanser langt på vei virusformeringen i kroppens celler. Behandlingen er imidlertid komplisert, og det kreves regelmessige kontroller og bruk av medikamenter livet ut. Det finnes et stort utvalg av medikamenter som kan brukes ved hiv. Behandlingen kalles ART - anti retroviral terapi.

Ingen behandling helbreder hiv. Hovedvirkningen av medisinene er at de bremser eller stanser viruset fra å formere seg i kroppens immunceller, og stanser den immunsvekkelsen som uten behandling fører til en tidlig død. 

Hvis hiv-smittede glemmer medisinene vil viruset komme tilbake i blodet. De er derfor avhengige av å ta tablettene hver eneste dag livet ut. Det er også nødvendig med regelmessige kontroller, fordi medisinene kan miste effekten eller gi ubehagelige bivirkninger. Imidlertid er utvalget av effektive medisiner nå så stort at det nesten alltid er mulig å finne gode alternativer. 

Det er også nødvendig med regelmessige kontroller for å kunne oppdage og behandle eventuelle opportunistiske infeksjoner

Det finnes også gode preparater som kan tas under graviditet, og som hindrer at virus overføres til barnet. De fleste som bruker medisiner, opplever svært god bedring og få bivirkninger.

Antiretrovirale medikamenter

Hiv er en type virus som kalles retrovirus. Antiretrovirale medikamenter er preparater som virker mot denne typen virus. Forskning har vist at samtidig inntak av tre forskjellige medikamenter gir best virkning. Det finnes mange forskjellige preparater og mange ulike kombinasjoner. Nøyaktig gjennomført behandling er viktig for å unngå resistensutvikling og behandlingssvikt.

Det finnes fem hovedklasser av antiretrovirale medikamenter:

  1. Nukleosid-/nukleotid revers transkriptasehemmer (NRTI)
  2. Non-nukleosid revers transkriptasehemmer (NNRTI)
  3. Proteasehemmer (PI)
  4. Integrasehemmer (INSTI)
  5. Fusjonshemmer (FI)

Det finnes mange preparater i hver gruppe.

Skifte av medikamenter er nødvendig hvis du får plagsomme bivirkninger, eller dersom de valgte medisinene ikke har den effekten som er forventet. Det er av stor betydning å ta medisinene regelmessig, det vil si hver dag. Glemte medisiner kan føre til at immunsystemet brytes ned, og det kan også føre til at virusene blir motstandsdyktige (resistente).

Behandlingen reduserer i betydelig grad sjansene for å få aids. 

Hvordan virker de antiretrovirale medikamentene?

De antiretrovirale medikamentene hemmer virusets vekst og formering inne i immuncellene. Medikamentene dreper ikke viruset, men det hindrer det fra å lage kopier av seg selv. 

Bivirkninger

Alle risikerer å få bivirkninger av behandlingen. Dersom det oppstår bivirkninger, er det viktig å ikke ta pause fra behandlingen, men heller skifte til et annet preparat. Det kommer også stadig nye medisiner med god effekt og mindre bivirkninger. 

Kvalme er den hyppigste bivirkningen. Andre bivirkninger er diaré, brekninger og tretthet. Sjeldne bivirkninger omfatter nummenhetsfornemmelse i hender og føtter, hodepine, kløe, tap av matlyst. Bruk av proteasehemmere over lengre tid kan føre til endret fettfordeling på kroppen: armer, bein og ansikt blir tynnere, mens du får mer fett på magen, ryggen og nakken. Graden av bivirkninger registreres og er et viktig element for å styre behandlingen. Blodprøver tas jevnlig, både for å se effekten av behandlingen på immunsystemet, men også for å kontrollere for skadelige effekter - bl.a. på lever eller nyrer.

Vil du vite mer?