Informasjon

Behandling av hiv-infeksjon

Ingen behandling kan helbrede hiv, men behandlingen har de senere årene blitt betydelig bedre, og forventet levetid for hiv-positive er omtrent som hos andre.

Det er gjort store fremskritt i behandlingen av hiv. Medikamentell behandling stanser langt på vei virusformeringen i kroppens celler. Behandlingen er imidlertid komplisert, og det kreves regelmessige kontroller og bruk av medikamenter livet ut. Det finnes et stort utvalg av medikamenter som kan brukes ved hiv. Behandlingen kalles ART - anti retroviral terapi.

Ingen behandling helbreder hiv. Hovedvirkningen av medisinene er at de bremser eller stanser viruset fra å formere seg inne i kroppens immunceller, og stanser den immunsvekkelsen som uten behandling fører til en tidlig død. Før var det vanlig å vente med behandling inntil man ser at immunsystemet er skadet, men nå starter behandlingen så raskt som mulig. Det er blitt slik både fordi man ser at dette er bedre behandling av infeksjonen, men også fordi moderne medisiner har langt færre bivirkninger enn tidligere behandling.

Hvis hiv-smittede tar medisinene uregelmessig eller stopper helt, vil viruset komme tilbake i blodet. De må derfor ta tablettene hver eneste dag livet ut. Det er også viktig å holde riktig nivå på medisinen i kroppen for å unngå at medisinene mister sin effekt, det gjør de lettere om man slurver med å ta medisinen. Hiv-infiserte blir kontrollert jevnlig for at man skal være sikker på at de får optimal behandling.

Bivirkninger av behandlingen er blitt mindre vanlig enn før, også tidligere var de sjelden alvorlige. Mange må over tid skifte antiretrovirale medikamenter fordi viruset blir motstandsdyktig, resistent. Det kan også være aktuelt å ta andre medikamenter for å forebygge eller behandle opportunistiske infeksjoner skulle immunsystemet bli ødelagt (da har man utviklet aids). Det finnes gode preparater som kan tas under graviditet, og som hindrer at virus overføres til barnet. De fleste som bruker medisiner, opplever svært god bedring og få bivirkninger.

Antiretrovirale medikamenter

Hiv er en type virus som kalles retrovirus. Antiretrovirale medikamenter er preparater som virker mot denne typen virus. Forskning har vist at samtidig inntak av tre forskjellige medikamenter gir best virkning. Det finnes mange forskjellige preparater og mange ulike kombinasjoner. Nøyaktig gjennomført behandling er viktig for å unngå resistensutvikling og behandlingssvikt.

Det finnes fem hovedklasser av antiretrovirale medikamenter:

  1. Nukleosid-/nukleotid revers transkriptasehemmer (NRTI)
  2. Non-nukleosid revers transkriptasehemmer (NNRTI)
  3. Proteasehemmer (PI)
  4. Integrasehemmer (INSTI)
  5. Fusjonshemmer (FI)

Det finnes mange preparater i hver gruppe.

Skifte av medikamenter er nødvendig hvis du får plagsomme bivirkninger, eller dersom de valgte medisinene ikke har den effekten som er forventet. Det er av stor betydning å unngå slurv, det vil si unngå å glemme medisiner. Glemte medisiner kan ikke bare føre til at immunsystemet brytes ned, det kan også føre til at virusene blir motstandsdyktige (resistente).

Den medikamentelle behandlingen forsinker skaden fra hiv på immunsystemet ditt og gjør at du holder deg frisk lengre. Behandlingen reduserer sjansene dine for å få aids, og den minsker risikoen for å dø av aids.

Neste side