Informasjon

Behandling av hiv-infeksjon

Ingen behandling kan helbrede hiv, men behandlingen har de senere årene blitt betydelig bedre, og forventet levetid for hiv-positive nærmer seg det normale.

Ingen behandling helbreder hiv. Hovedvirkningen av medisinene er at de bremser eller stanser viruset fra å formere seg inne i kroppens immunceller, og stanser den immunsvekkelsen som tidligere alltid førte til for tidlig død.

Hopp til innhold

Det er gjort store fremskritt i behandlingen av hiv. Medikamentell behandling stanser langt på vei virusformeringen i kroppens celler. Behandlingen er imidlertid komplisert, og det kreves regelmessige kontroller og bruk av medikamenter livet ut. Det finnes et stort utvalg av medikamenter som kan brukes ved hiv. Behandlingen kalles ART - anti retroviral terapi.

Ingen behandling helbreder hiv. Hovedvirkningen av medisinene er at de bremser eller stanser viruset fra å formere seg inne i kroppens immunceller, og stanser den immunsvekkelsen som tidligere alltid førte til for tidlig død. Det er vanlig å vente med behandling inntil man ser at immunsystemet er skadet. Behandlingen er krevende og kan føre til mye bivirkninger. Ved å vente til det kommer symptomer, eller til blodprøver viser at immunsystemet er tydelig skadet, sparer man mange år med plagsom behandling. Behandlingen varer livet ut.

Norge og det øvrige Europa, har felles retningslinjer for når man anbefaler behandling. Dersom det bryter ut infeksjonssykdommer eller kreftsykdommer som man mener skyldes immunsvikten (opportunistiske sykdommer), anbefales alltid å starte ART. Det samme gjelder dersom antallet immunceller er for lavt, det vil si CD4-celler under 350/mm3. Dersom en hiv-positiv kvinne blir gravid, eller hiv-smitte påvises i svangerskap, anbefales alltid ART fra 2. trimester for å forebygge smitte til barnet. Utenom dette er det en rekke individuelle faktorer som kan medføre at en velger å starte behandling tidligere. Det viktigste argumentet er nok at tidlig behandling medfører mindre risiko for smittespredning. Ofte er det den hiv-positive selv som tar initiativ til tidlig behandling.

Bivirkninger er ganske vanlige, men de er sjelden alvorlige. Ofte må du over tid skifte antiretrovirale medikamenter fordi viruset blir motstandsdyktig, resistent. Det kan også være aktuelt å ta andre medikamenter for å forebygge eller behandle opportunistiske infeksjoner når immunsystemet er ødelagt. Det finnes gode preparater som kan tas under graviditet, og som hindrer at virus overføres til barnet. De fleste som bruker medisiner, opplever svært god bedring og få bivirkninger.

Antiretrovirale medikamenter

Hiv er en type virus som kalles retrovirus. Antiretrovirale medikamenter er preparater som virker mot denne typen virus. Forskning har vist at samtidig inntak av tre forskjellige medikamenter gir best virkning. Det finnes mange forskjellige preparater og mange ulike kombinasjoner. Nøyaktig gjennomført behandling er viktig for å unngå resistensutvikling og behandlingssvikt.

Det finnes fire hovedklasser av antiretrovirale medikamenter:

  1. Nukleosid-/nukleotid revers transkriptase inhibitorer (NRTI)
  2. Non-nukleosid revers transkriptase hemmere (NNRTI)
  3. Proteasehemmere (PI)
  4. Integrasehemmere (ISTI)

Det finnes mange preparater i hver gruppe. Forskningen omkring dette har vært svært omfattende i hele verden, og det er funnet fram til 3 ulike kombinasjoner som er de mest effektive:

  • 2 NRTI-preparater + 1 NNRTI-preparat
  • 2 NRTI-preparater + 1 PI-preparat
  • 2 NRTI-preparater + 1 ISTI-preparat

Skifte av medikamenter er nødvendig hvis du får plagsomme bivirkninger, eller dersom de valgte medisinene ikke har den effekten som er forventet. Det er av stor betydning å unngå slurv, det vil si unngå å glemme medisiner. Glemte medisiner kan føre til at virusene blir motstandsdyktige (resistente).

Den medikamentelle behandlingen forsinker skaden fra hiv på immunsystemet ditt og gjør at du holder deg frisk lengre. Behandlingen reduserer sjansene dine for å få aids, og den minsker risikoen for å dø av aids.