Informasjon

Diagnostikk av hiv-infeksjon

Kombinasjonstest

Rutinemetoden for å påvise hiv-smitte er en kombinasjonstest for påvisning av antistoffer mot hiv-1 og hiv-2, samt hiv-antigenet p24. Antistoffer kan som regel påvises 3 uker etter smittetidspunkt, 8-12 uker etter smittetidspunkt har alle antistoffer. Når først hiv-antistoffene er kommet, vil de kunne finnes livet ut. Antigenet p24 kan som regel påvises fra 1-2 uker etter smittetidspunkt, i unntakstilfeller først etter 6-8 uker.

Forrige side Neste side