Informasjon

Forekomst av hiv-infeksjon

På verdensbasis er hiv/aids den sykdommen som tar livet av flest unge voksne mennesker. I Norge påvises 200-250 nye hiv-smittede hvert år.

Folkehelseinstituttets tall viser at det i 2013 ble diagnostisert 233 nye hivsmittede i Norge.

Hopp til innhold

Hiv ble oppdaget i 1981, og det har vært en skremmende utvikling i forekomsten, særlig i utviklingsland.

I Norge

Antall nye tilfeller

Folkehelseinstituttets tall viser at det i 2013 ble diagnostisert 233 nye hivsmittede i Norge, mot 242 i 2012. Sammenliknet med toppåret 2008 ble det i 2013 meldt 22 prosent færre nye hivtilfeller i Norge. Nedgangen ses i hovedsak blant heteroseksuelt smittede. Blant menn som har sex med menn, holder hivtallene seg vedvarende høye. Økt testaktivitet, kondombruk og flere hivsmittede på effektiv behandling er de viktigste forebyggende tiltakene.

Av de 233 nye hivsmittede i 2013 var 158 (68 prosent) menn og 75 kvinner.

Nedgangen blant heteroseksuelt smittede ses både hos de som er blitt smittet mens de er bosatt i landet og blant innvandrere smittet heteroseksuelt før ankomst Norge. Etter en nedgang i 2012 er antall diagnostiserte tilfeller blant menn som har sex med menn igjen på samme nivå som i 2011.

Forekomsten av hiv blant stoffmisbrukere i Norge holder seg fortsatt på et stabilt lavt nivå med rundt ti påviste tilfeller i året. Mor/barn smitte er under god kontroll i Norge selv om vi i 2013 fikk meldt ett barn smittet ved fødsel i Norge. Dette er det første tilfelle av mor/barn-smitte hos barn født i Norge siden 2000.

Antall tilfeller totalt

Totalt er det ved nyttår 2014 diagnostisert 5 371 hivpositive i Norge, 3 618 menn og 1 753 kvinner. Om lag 620 personer er døde av aids i Norge. Det årlige antallet aids-tilfeller gikk ned fra rundt 60 per år før 1997 til rundt 30 per år deretter. Siden 2005 er det totalt rapportert 33 nye tilfeller i Norge.

Dødelighet av hiv-aids infeksjon er fortsatt litt forhøyet, men er sterkt avtagende og nærmer seg dødelighet i gjennomsnittsbefolkningen.

Smitteoverføring

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet per 31.12.2013 har smitteoverføringen for det totale antall hiv-positive i Norge (5.371) skjedd på bakgrunn av:

  • Heteroseksuelt: 2806 personer, 52 prosent (Smittet mens bosatt i Norge: 871. Smittet før ankomst Norge: 1935)
  • Homoseksualitet: 1724 menn er smittet av annen mann, 32 prosent
  • Sprøytemisbruk: 604 personer, 11 prosent

Av det totale antall hiv-positive i Norge utgjør innvandrere smittet før ankomst til Norge 1935 personer eller 36%.