Informasjon

Forekomst av hiv-infeksjon

På verdensbasis er hiv/aids den sykdommen som tar livet av flest unge voksne mennesker. I Norge påvises 200-250 nye hiv-smittede hvert år.

Hiv ble oppdaget i 1981. I land med godt utbygd og tilgjengelig helsevesen har man god kontroll over tilstanden. I mange utviklingsland er forekomsten og sykeligheten av hiv-aids fortsatt stor. 

I Norge

Antall nye tilfeller

Folkehelseinstituttets tall viser at det i 2021 ble diagnostisert 102 nye hivsmittede i Norge, det er det laveste tallet på mer enn 20 år.

Det er en betydelig nedgang både blant heteroseksuelt smittede og blant menn som har sex med menn. 
Kun 15% av tilfellene i 2021 var smittet i Norge. 

Blant norskfødte kvinner, ungdommer og personer som tar stoff med sprøyter, er det fortsatt en stabil og lav hiv-forekomst.

Mor/barn smitte er under god kontroll i Norge. I perioden 2000 til 2017 var det kun ett tilfelle med registrert smitte under eller etter fødsel. 

Antall tilfeller totalt

Totalt var det ved utgangen av 2019 registrert 6 641 personer med hiv-infeksjon i Norge, ca. to av tre er menn.

De siste årene er det blitt registrert ca. 20-30 nye tilfeller av aids her i landet. 

Internasjonalt

Hivinfeksjon er påvist i alle land i verden. WHO anslo at ca. 38 millioner mennesker levde med hiv-infeksjon ved utgangen av 2021. Ca. to av tre tilfeller bor i afrikanske land sør for Sahara.

Det er beregnet at hiv-epidemien totalt har vært årsak til mer enn 40 millioner dødsfall, og 650 000 dødsfall bare i 2021. 

Globalt er tuberkulose den vanligste dødsårsak for personer som lever med hiv. 

Mor til barn overføring av hiv

Risikoen for å overføre hiv til barnet dersom mor er smittet under graviditet varierer fra 15-35 prosent. Risiko for smitte hvis mor gis optimal antivirus behandling (slik som i Norge), er mindre enn 1 prosent.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering