Informasjon

Hva skjer når hiv-diagnosen stilles?

Det første som skjer etter at du har fått diagnosen, er at legen vil kartlegge tilstanden din.

Hiv-diagnosen stilles ved påvisning av hiv-antistoffer i blodprøve. Dersom den første rutinetesten er positiv, tas en ny og bekreftende test. Begge testene skal være positive før man med sikkerhet fastslår at en person er smittet. Når diagnosen er stilt, startes en videre utredning for å kartlegge helsetilstanden generelt, og for å teste om infeksjonen har rukket å gjøre noen skade på immunsystemet. Det er nødvendig med grundige samtaler om helsen, og det er behov for å ta en rekke tilleggsprøver. Det er tilstedeværelse av sykdommer som tyder å immunsvikt, eller fallende antall immunceller i kroppen, som avgjør om det er tid for å starte infeksjonsdempende behandling.

Blodprøver for å teste immunsystemet ditt

Blodprøv5

Det er særlig to blodprøver som er viktige for å avklare hvor langt infeksjonen er kommet. De fleste pasientene har en periode på mange år etter smitte hvor de ikke har plager, og hvor skadene på kroppens immunceller ikke medfører økt sykelighet. Det er særlig to tester som er nyttige for å følge sykdomsutviklingen. Den ene testen måler antallet virus-partikler i blodet (hiv RNA). Den andre testen måler antallet CD4-celler (T-lymfocytter) i blodet. Når CD4-tallet synker, er det tegn på at immunsystemet er svekket.

Andre prøver

Foruten de spesifikke hiv-prøvene angitt ovenfor, vil legen også ta ordinære blodprøver for å få et bilde av den generelle helsetilstanden.

Det er også aktuelt å teste for andre seksuelt overførbare sykdommer som klamydia, gonoré og syfilis. En annen infeksjon som forekommer med økt hyppighet blant hiv-positive, er hepatitt C, en infeksjon som kan skade leveren. Dersom en hiv-positiv person også har hepatitt C, er det viktig å starte behandling mot denne sykdommen tidlig.

Det kan også være aktuelt å ta røntgen av lungene for å se etter tuberkulose, eller tegn til andre infeksjonssykdommer. Personer som har hatt tuberkulose tidligere i livet kan få oppblomstring av sykdommen når immunsystemet svekkes av hiv-infeksjon.

Vaksinasjoner

Hiv vil gradvis ødelegge immunsystemet ved å ødelegge de cellene som beskytter oss mot infeksjoner. For å redusere risikoen for infeksjonssykdommer, anbefales vaksinering for noen sykdommer hvor det finnes effektive vaksiner. Det gjelder vaksiner mot hepatitt B, pneumokokker og hemophilus influenza (en bakteriesykdom). Det anbefales også årlig influensavaksine, og pneumokokkvaksine (en vanlig årsak til lungebetennelse).

Vil du vite mer?