Informasjon

Overgrep mot eldre

Temaside om Korona

Økt fokus og mer kunnskap

For å kunne gjøre mer med problemet, er det tre ting Hjemdal fremhever.

  • Økt fokus og mer oppmerksomhet rundt problemet
  • Mer kunnskap om hva du skal gjøre dersom du blir utsatt for vold eller oppdager andre som blir det
  • Mer kunnskap om andres kunnskap. Der mener Hjemdal at helsetjenesten har mye å lære.

- Helsetjenesten er de som i minst grad kontakter instanser utenfor sin egen sektor. Generelt er de dårlige til å samarbeide med andre instanser, sier Hjemdal.

Forrige side Neste side