Informasjon

Muskelsvinn hos eldre, sarkopeni

Konsekvenser

Redusert gripestyrke, lav gangfart, dårlig balanse og evne til å reise seg fra sittende stilling kan være klare tegn på muskeltap. Vi går langsommere, og risikoen for å falle og brekke bein øker. Og det er en viktig endring fordi forskning viser at når en person eldre enn 65 år brekker et bein, så kan det få alvorlige konsekvenser for leveutsiktene. I tillegg er muskelsvakhet forbundet med en rekke andre sykdommer. For eksempel synes det å være en sterk sammenheng mellom sarkopeni som følge av aldring og hjertesykdom.

Forrige side Neste side