Informasjon

Subaraknoidalblødning

Symptomer og tegn

Denne typen hjerneblødning starter hos de fleste med en plutselig og svært kraftig hodepine som ofte beskrives som mer intens enn noen annen hodepine. Men bare to av tre beskriver starten slik - hodepinen kan også starte litt mer langsomt og bygge seg opp over (oftest få) minutter. Hodepinen starter ofte på den ene siden, eller i bakhodet. Oftest følger kvalme og brekninger (75%), bevissthetstap (> 50%), krampeanfall, svimmelhet og lysskyhet. De fleste blir stive i nakken. Andre symptomer kan være smerter i øyehulen, synsforstyrrelser, hjernenervelammelser, nedhengende øyelokk (ptose), lammelser, talevansker, svimmelhet, ryggsmerter, krampe. Hos 25% opptrer endringer i bevissthet innen 15 minutter, noen blir forvirret. Dødeligheten i akuttfasen er så høy som ca. 15%. 

Tilstanden kan også opptre mindre dramatisk , for eksempel med litt mildere hodepine. Dette kan være en liten lekkasje av blod og være et forvarsel om en senere større blødning. Varselblødning gir plutselig innsettende, ofte middels sterk hodepine, og ofte overfølsomhet for lys. Hodepinen kan også ledsages av kvalme og stiv nakke. Symptomene går gradvis over i løpet av 1-3 dager. 

Ved plutselig oppstått kraftig hodepine bør man alltid kontakte lege. Men slik akutt, intens hodepine er langt fra ensbetydende med subaraknoidalblødning. Forskning viser at bare 12-15 prosent av de som kommer til sykehus med sin "verste hodepine noensinne", har subaraknoidalblødning.

Forrige side Neste side