Informasjon

Medikamentoverforbrukshodepine

Hiver du innpå med smertestillende medikamenter når hodepinen gjør sitt inntog? Kanskje bidrar det til å gi deg verre plager.

Mange av oss synes det er greit å ta smertestillende medikamenter når hodepinen kommer snikende. Det bør vi kanskje være mer forsiktige med. Resultatet kan i noen tilfeller nemlig være ytterligere hodepineanfall. 

Hodepineplager i utgangspunktet

Hodepine - medikamentindusert

Det som kjennetegner medikamentoverforbruks hodepine, er at man har hodepine i mer enn 14 dager i måneden. I tillegg er det et kriterium at det inntas smertestillende legemiddel. Hvor ofte smertestillende preparater inntas, varierer. Ved spesifikke migrenemedikamenter er grensen 10 dager i løpet av en måned eller mer. Det samme gjelder kombinasjonspreparater som for eksempel Paralgin forte. Ved ordinære, reseptfrie smertestillende som Paracet, Ibux o.l. er grensen på 15 dager per måned eller mer. Det forutsettes også at man i utgangspunktet, altså før overforbruket, er plaget med hodepine.

En sikker diagnose kan først stilles i ettertid. Hvis medikamentoverforbruks hodepine foreligger, vil man etter vellykket kutt av overforbruket oppdage at hodepinen kommer sjeldnere enn før.

Hodepinedagbok for mobil kan brukes til å registrere dine plager og følge med utviklingen

Urovekkende

Hva som fører til denne reaksjonen, er litt uklart. Sannsynligvis er det en form for abstinensreaksjon som oppstår når virkningen av de smertestillende medikamentene går ut av kroppen. For å døyve smertene inntas da en ny dose smertestillende.

Blant den voksne befolkningen er det cirka en prosent, eller 30 - 40.000 i Norge, som lider av medikamentoverforbruks hodepine. Tilstanden forekommer oftere hos kvinner enn hos menn. Også blant barn er det mange som har et høyt forbruk av smertestillende medikamenter. Det antas at det også blant dem er flere som lider av denne type hodepine.

Brutal kur

For å bli kvitt medikamentoverforbruks hodepine er kuren enkel, men brutal. Du må kutte ut all bruk av smertestillende midler på dagen. Da er det viktig å være forberedt på abstinenser og andre plager de neste ukene.

Noen må sykemeldes i denne perioden. Det er vanlig å oppleve en betydelig økning i hodepineanfall. I tillegg kan du få hjertebank, søvnproblemer, bli kvalm og svimmel. Det er verst de første tre ukene. Så blir det bedre. For å døyve det verste ubehaget kan det være aktuelt å gi deg andre medisiner. For eksempel av en type som gjør deg trøtt, slik at du får sove.

Svært få trenger hjelp i form av sykehusinnleggelse for å kutte ut medikamentene.

En bedre hverdag

Lykkes du i å kutte ned på overforbruket, vil hverdagen din bli mye bedre. Etter en måned vil du oppleve at hodepinen kommer mye sjeldnere. Da går det også an å finne ut av hva det er som i utgangspunktet gir deg hodepine, slik at du kan få riktig behandling. For eksempel ved at du får medikamenter som forebygger migreneanfall, dersom det er migrene du har.

Det anbefales alle å være tilbakeholden med bruk av smertestillende medikamenter. Prøv heller andre alternativer for å døyve smertene.

Dersom du for eksempel plages med spenningshodepine, kan du prøve med litt frisk luft, eller legge deg nedpå, før du eventuelt tyr til smertestillende. Dersom det er migrene, bør du være påpasselig med å ta smertestillende kun når du får anfall. Mange tar smertestillende for sikkerhets skyld, fordi de tror de skal få et migreneanfall, men ofte kan det da være bare spenningshodepine. Det er viktig å bruke riktig medisin til de ulike typer hodepine.

Økende problem

Sannsynligvis er overforbrukshodepine et problem vi kommer til å se mer til. Det er all grunn til å tro at dette er et økende problem. Nå som også bensinstasjoner og dagligvarebutikker kan selge reseptfrie legemidler, er det blitt veldig lett å få tak i disse. Tidligere da du kun fikk kjøpt dette på apotek, fikk du også mer veiledning om hva overforbruk kan føre til.

De viktigste kildene til overforbruk er nemlig blant de mest populære reseptfrie legemidlene. Som Ibux, Pinex eller Paracet.

Vil du vite mer?