Informasjon

Migrene, oversikt

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å redusere smertene under akutte anfall. Man ønsker også å forebygge eller redusere antall anfall.

Den viktigste delen av behandlingen gjør du selv ved å unngå de triggerne som utløser migrene hos nettopp deg. Fysisk trening kan hjelpe. Dersom du likevel får anfall, er det ofte mest behagelig å hvile i et mørkt, svalt og stille rom.

Det finnes flere ulike medisiner som kan brukes ved migrene. Vanlige smertestillende legemidler, for eksempel paracetamol, har ofte god effekt og selges reseptfritt på apotek. Disse bør tas med en gang du merker hodepinen. I noen tilfeller er det også nødvendig med kvalmedempende medikamenter. Dersom ikke dette er nok, finnes det enkelte medisiner som er utviklet spesielt for å brukes ved migreneanfall (triptaner).

Det er viktig å ikke bruke mer smertestillende medisiner enn det som er absolutt nødvendig. Høyt forbruk kan på sikt forverre hodepineplagene. Derfor bør du begrense bruken til maksimalt åtte til ti ganger i måneden.

Hos pasienter med tre eller flere anfall i måneden kan det være aktuelt å forsøke kontinuerlig behandling med forebyggende medikamenter.

Les mer om behandling av migrene.

Forrige side Neste side