Informasjon

Migrene, oversikt

Behandling

Målet med behandlingen er å redusere smertene under akutte anfall, og å forebygge eller redusere antall anfall.

Den viktigste delen av behandlingen gjør du selv ved å unngå triggerne som utløser migrene. Fysisk trening kan hjelpe. Dersom du likevel får anfall, er det ofte mest behagelig å hvile i et mørkt, svalt og stille rom.

Det finnes flere ulike medisiner som kan brukes ved migrene. Vanlige smertestillende legemidler, for eksempel paracetamol, har ofte god effekt. Disse bør tas med en gang du merker hodepinen. I noen tilfeller er det også nødvendig med kvalmedempende medikamenter. Dersom ikke dette er nok, finnes det medisiner som er utviklet spesielt for å brukes ved migreneanfall (triptaner).

Det er viktig å ikke bruke mer smertestillende medisiner enn det som er absolutt nødvendig. Høyt forbruk kan på sikt forverre hodepineplagene. Derfor bør du begrense bruken til maksimalt åtte til ti ganger i måneden.

Hos pasienter med tre eller flere anfall i måneden kan det være aktuelt å forsøke kontinuerlig behandling med forebyggende medikamenter. En rekke ulike preparater kan ha effekt. Det man ikke oppnår tilfredsstillende effekt med tradisjonelle medisiner, kan det etter anbefaling fra nevrolog være aktuelt å prøve en ny gruppe medisiner med betennelseshemmende antistoffer.

Les mer om behandling av migrene.

Forrige side Neste side