Informasjon

Årsaker til migrene

Årsaken til migrene er ikke fullt ut forstått. Mye er uklart omkring de kompliserte prosessene som skjer i hjernen i forkant av og under migreneanfall.

Hva skjer i hjernen under et migreneanfall?

Forskerne vet ikke nøyaktig hva som er årsakene til migrene. Man vet imidlertid at det under migreneanfall skjer en rekke endringer i hjernen. Avanserte undersøkelser av hjernen viser både den elektriske aktiviteten i hjernecellene og blodgjennomstrømningen i hjernen endres under anfall. Dagens kunnskap heller mot at det er den endrede aktiviteten i hjernecellene som er den underliggende årsaken til migrene, og at forstyrrelsene i blodgjennomstrømning er et resultat av dette.

Nyere forskning tyder på at anfallet begynner med at bølger av svekkete elektriske nervesignaler langsomt beveger seg fra bakhodet og fremover. Dette skjer i overflaten av hjernen (hjernebarken). De endrete nervesignalene fører til at blodgjennomstrømningen først reduseres, og senere øker. Sannsynligvis er det den reduserte blodgjennomstrømningen som forårsaker aurafasen (les mer om aura i pasientinformasjonen Symptomer og diagnostikk ved migrene).

Enkelte studier tyder på at migrenepasienter har lavere mengde av et kjemisk stoff som kalles serotonin i deler av hjernen, og økt utskillelse av et stoff som fører til betennelse (CGRP), i alle fall under anfallene. Lite serotonin kan gjøre at blodårene utvider seg ekstra mye, og serotoninlignende stoffer (triptaner - se pasentinformasjon Hvordan behandles migrene?) er blant de mest effektive medisinene mot migreneanfall.

Animasjon av migrene

Hvorfor oppstår migrene?

Hva øker sjansen for å få migrene?

Mange migrenepasienter har nære slektninger som også har tilstanden. Dette tyder på at det er en viss arvelighet for å få sykdommen. Egentlig mener man at årsaken er 50% arvelig anlegg, og 50% utløst av utløsende faktorer i miljøet. 

Hva kan utløse migrene

Mange opplever at bestemte faktorer eller situasjoner utløser migreneanfall. Slike faktorer kalles triggere. Man kjenner til en rekke ulike triggere for migrene. Ulike personer reagerer imidlertid på ulike triggere, og det kan hende du bare får migrene av noen få av disse.

Enkelte matvarer er vanlige triggere. Det gjelder spesielt sjokolade, sitrusfrukter, ost, alkohol generelt og rødvin. Noen synes de reagerer på gjærbakst, kaffe og nøtter. Enkelte tilsetningsstoffer, for eksempel søtningsstoffet aspartam, og konserveringsmidler, kan fremprovosere anfall hos enkelte.

Noen legemidler kan forverre eller utløse migrene. Dette gjelder blant annet enkelte hjertemedisiner, p-piller og østrogener. Høyt forbruk av smertestillende medisiner kan også forverre problemet.

Hormonsvingninger påvirker migrene, og tilstanden bedres ofte under svangerskap. Mange kvinner er spesielt plaget i forbindelse med menstruasjon. 

En rekke livsstilsforhold kan også utløse migrene. Vanlige eksempler er sult, søvnmangel, stress eller hvile etter stress, sterke sanseinntrykk, værforandringer, kraftige lukter og aktiv eller passiv røyking.

Vil du vite mer?