Informasjon

Behandling av migrene

Forebyggende behandling

Vanligvis anbefales det at du forsøker forebyggende medisiner dersom du har tre eller flere migreneanfall i måneden, særlig dersom anfallene er langvarige og vanskelige å behandle med anfallsmedisiner.

Hos de fleste forsøkes såkalte beta-blokkere først. Disse har god effekt hos cirka 60-70 prosent, og reduserer både hyppigheten og intensiteten av anfallene. Beta-blokkere er en stor gruppe legemidler, som også brukes til å behandle blant annet høyt blodtrykk. Dosen må økes gradvis, og effekten inntrer langsomt. Dersom du ikke har hatt effekt innen to til tre måneder, bør du kontakte legen din for å diskutere muligheten for å bruke andre medisiner.

De senere årene er det også noen med kronisk migrene som har blitt behandlet med botox-injeksjoner. Dette kan ha effekt hos noen som har kronisk migrene, men ikke ved anfallsvis migrene. 

Det nyeste behandlingstilbudet er såkalt monoklonale antistoffer. Per august 2022 er tre ulike preparater godkjent (erenumab, fremanezumab, galkanezumab). Det er vist at preparatene kan ha effekt hos personer med migrene mer enn 4 dager per måned. Preparatene er svært kostbare, men de kan godkjennes for refusjon etter individuell søknad fra nevrolog. Det kreves at andre alternativer er utprøvd uten tilfredsstillende effekt. 

Vanligvis anbefales det å avslutte forebyggende migrenebehandling etter seks til tolv måneder for å se om tilstanden har gått inn i en roligere fase. Det er viktig at slik avslutning foregår langsomt. Dersom plagene kommer tilbake igjen, kan du trappe opp og fortsette med forebyggende behandling i en ny periode.

Forrige side Neste side