Informasjon

Multippel sklerose (MS), en oversikt

Diagnostikk

Sykehistorien med de typiske symptomer hos forholdsvis unge mennesker vil ofte gi mistanke om sykdommen. I tidlig fase kan det være vanskelig å påvise tegn til sykdom ved vanlig legeundersøkelse, men etter en tids sykdom blir funnene som regel tydelige. Diagnosen kan stilles på grunnlag av sykehistorie og funn ved legeundersøkelse alene. I praksis blir det alltid også utført MR-undersøkelse av hjernen. MR-forandringene ved MS er ofte typiske, men undersøkelsen er ikke ufeilbarlig. MR kan også utelukke andre årsaker til symptomene. Undersøkelse av ryggmargsvæsken er en annen metode som kan brukes til å finne forandringer som bekrefter diagnosen.

Forrige side Neste side