Informasjon

Multippel sklerose (MS), en oversikt

Temaside om Korona

Diagnostikk

Sykehistorien med de typiske symptomer hos forholdsvis unge mennesker vil ofte gi mistanke om sykdommen. I tidlig fase kan det være vanskelig å påvise tegn til sykdom ved vanlig legeundersøkelse, men etter en tids sykdom blir funnene som regel tydelige. Diagnosen kan stilles på grunnlag av sykehistorie og funn ved legeundersøkelse alene. I praksis blir det alltid også utført MR-undersøkelse av hjernen. MR-forandringene ved MS er typiske. MR er også nyttig for å utelukke andre årsaker til symptomene. En undersøkelse av ryggmargsvæsken kan også vise forandringer som bekrefter diagnosen.

Forrige side Neste side