Informasjon

Multippel sklerose (MS), en oversikt

Behandling

Behandling og oppfølging av MS-pasienter må tilpasses den enkelte. Det finnes ingen behandling som kan kurere sykdommen, men sykdommen kan stanse opp - enten som følge av behandling, eller at sykdommen går over av av seg selv. Forrverring av sykdommen skjer som regel i form av akutte anfall (attakker). En viktig del av behandlingen er å drive intensiv behandling under akutte anfall. I bedre perioder, mellom attakker, brukes medisiner for å forebygge nye attakker og for å bremse utviklingen av sykdommen. Beinmargstransplantasjon er aktuelt ved hissig, attakkvis sykdom med hyppige attakker. Haukeland Sykehus har landsfunksjon for denne behandlingsformen. 

I tillegg satses det også mye på å lindre plagsomme symptomer, og på opptrening (rehabilitering). De aller fleste har god nytte av behandling og trening i samarbeid med fysioterapeuter. Se eget dokument om behandling.

Forrige side Neste side