Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Kan jeg utvikle bedre mestringsferdigheter?

Vi har alle visse mestringsmønstre. Noen av oss reagerer mer intellektuelt på problemer og stress, mens andre reagerer mer følelsesmessig. De fleste av oss reagerer med en kombinasjon av fornuft og følelser. Det er balansen mellom intellektuell problemløsende ferdighet og følelsesmessig respons som er viktig. Det er naturlig å føle seg opprørt når noe stressende hender. Det er imidlertid ikke normalt at dette er den eneste reaksjonen. På et visst punkt må vi tenke klart og objektivt om hva stresset dreier seg om, hvordan vi kan analysere det, og hvordan vi mest effektivt kan håndtere det. Det er å kombinere det passende følelsesmessige og problemløsende aspekt.

Du kan forbedre disse mestringsferdighetene ved å forbedre komponentene. Når du har vært utsatt for en stressende hendelse, kan du analysere hvor god/hensiktsmessig din reaksjon var. Var den følelsesmessige reaksjon balansert og passende? Var de tiltak du satte i verk de mest effektive og hensiktsmessige for å løse/håndtere problemet? Slike analyser gir deg ofte et annet perspektiv, spesielt hvis analysen er utført på ærlig vis, og gjør deg i stand til å se hvordan du kan reagere mer effektivt neste gang.

Forrige side Neste side