Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Senfølger etter mild hjerneskade eller hjernerystelse kan være hodepine, svimmelhet, psykiske forstyrrelser, konsentrasjonsvansker, reduserte intellektuelle funksjoner.

Hva er postconcussion syndrom?

Postconcussion syndrom er et kontroversielt syndrom, og det foreligger ulike definisjoner og kriterier. Det er en vanlig følgetilstand til en mild hjerneskade etter en ulykke. En mild hjerneskade kan i noen tilfeller innebære en mindre blødning i eller utenpå hjernen. En hjernerystelse (commotio) er en undertype til mild hjerneskade. Per definisjon skal det ved en hjernerystelse ikke påvises blødning i eller utenpå hjernen.

Umiddelbart etter en mild hjerneskade foreligger vanligvis enten en kortvarig periode med bevissthetstap eller hukommelsestap eller desorientering. Det kan også forekomme en blanding av symptomene. I etterforløpet i de følgende uker og måneder (postconcussion) kan en mild hjerneskade inkludert hjernerystelse gi symptomer som hodepine, svimmelhet, nevropsykiatriske symptomer og kognitive forstyrrelser. 

Neste side