Informasjon

Parkinsons sykdom, en oversikt

Parkinson sykdom skyldes at celler i hjernen som er med å styre bevegelser blir ødelagt. Symptomene kan komme snikende og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose.

Forekomst

Rundt én prosent av befolkningen i aldersgruppen over 65 år har Parkinsons sykdom i Norge. Forekomsten er hyppigst hos personer over 70 år, men sykdommen kan ses helt ned i 30-års alder. Hos fem til ti prosent av dem som får Parkinsons sykdom utvikler tilstanden seg før fylte 40 år. Det er ingen vesentlig forskjell i fordelingen mellom kjønnene.

Forrige side Neste side