Informasjon

Nakkeprolaps

Slitasje eller skade på mellomvirvelskive i nakken kan føre til et prolaps som trykker mot nerver som går ut fra halsryggraden. Det kan gi utstrålende smerter i en arm og/eller svekket kraft i armen.

Behandling

De fleste som har nakkeprolaps, blir bra av seg selv. Riktignok kan plagene komme og gå, men hos mange er ubehaget plagsomt i en periode, for senere aldri å komme tilbake.

Mange klarer seg bra med inntak av milde smertestillende medisiner når man har plager. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke sterkere smertestillende eller betennelsesdempende medikamenter (NSAIDs). Dette er medisiner som demper irritasjonen rundt prolapset. Hevelsen rundt prolapset går ned, og det blir romsligere rundt nerven. Prolapset trykker i mindre grad på andre strukturer. Ulempen med slike medisiner er at mange får mageplager av dem.

Den videre behandlingen avhenger av hvor stort prolapset er. For de fleste gjelder det å treffe tiltak som gjør at tilstanden går over av seg selv. Man bør for eksempel unngå aktiviteter som belaster nakken mye. En grei regel er at man ikke skal gjøre ting som gir smerter. Løping, hopping og lignende bør man være forsiktig med i starten. Det samme gjelder ensidige stillinger av nakke og rygg.

Halskrage kan i følge noen være aktuelt for avlastning i inntil 3 måneder ved prolaps, andre mener det kun bør brukes inntil 2 uker. I en studie der en gruppe pasienter ble behandlet med halskrage + sykmelding i 3-6 uker, og der en annen gruppe ble behandlet med fysioterapi 2 ganger hver uke med øvelsesbehandling, oppnådde begge gruppene raskere lindring enn en ren "vente og se" behandling.

Det finnes andre former for behandling, men felles for dem er at det mangler god dokumentasjon fra vitenskapelige studier på at det hjelper. Kortisonbehandling enten i form av en tablettkur eller som injeksjoner i nakken tilhører disse behandlingene. Et annet tilbud i samme kategorien er traksjonsbehandling, det vil si en behandling hvor en forsøker å strekke ut nakken slik at mellomvirvelrommet blir romsligere og trykket mot nervene avtar.

I noen få tilfeller kan det være aktuelt med operasjon. Dette gjelder særlig personer som har store prolapser og personer som har lammelser i armen (klart svekket kraft ved bestemte bevegelser). En prolapsoperasjon i nakken er et stort inngrep. Kirurgene er tilbakeholdne med operasjon, fordi det kan tilstøte komplikasjoner og fordi man ikke kan garantere at man blir frisk etter operasjonen. Kirurgen eller annen spesialist vil derfor i mange tilfeller fraråde operasjon.

Dersom du merker at symptomene øker, må du oppsøke lege på nytt.

Forrige side Neste side