Informasjon, tilstand

Krystallsyke - benign posisjonell vertigo

Temaside om Korona

Årsaker

Grunnen til at enkelte utvikler denne tilstanden er ikke kjent, men det oppstår forandringer i balanseorganet i det indre øret. Balanseorganet (se nedenfor) består av tre bueganger som står vinkelrett på hverandre. Inne i buegangene flyter en væske (endolymfen). Når vi snur og vender på hodet, vil disse bevegelsene registreres i form av bølgebevegelser i buegangene, og det sendes meldinger inn til hjernen om hvilken posisjon hodet står i.

10401-2-699-cochlea-og-vestibulum.jpg

Ved BPPV har det dannet seg små partikler ("stener"/krystaller/otolitter) inne i buegangene. Når vi beveger på hodet, vil disse partiklene kunne forflytte seg og det oppstår større bølgebevegelser enn normalt. Slike bølgebevegelser mener man er årsaken til plutselige anfall med svimmelhet. En svimmelhet som arter seg på samme måte som når man kjører karusell.

Det er mulig at hodeskader og andre sykdommer i det indre øret (vestibularisnevritt, labyrintitt og Menières sykdom) kan bidra til å utløse denne tilstanden. Men i de fleste tilfellene finner man ingen åpenbar forklaring eller utløsende årsak.

Forrige side Neste side