Informasjon, tilstand

Krystallsyke - benign posisjonell vertigo

Behandling

Plagene er hos de aller fleste av forbigående art, og graden av plager vil avgjøre om det er nødvendig med behandling. Men tilstanden kan vedvare i uker til måneder, og hos noen er plagene så uttalte at behandling bør forsøkes. Behandlingen er enkel og kan utføres på legekontoret. Behandlingen kalles Epleys manøver - oppkalt etter han som oppfant metoden. En litt enklere variant, som kalles Semonts manøver, er sannsynligvis like effektiv. Det viktigste er at den som utfører manøveren, kjenner metoden og har kunnskapene som trengs for å stille riktig diagnose.

Epleys manøver innebærer at du sitter på undersøkelsesbenken med hodet vridd til den ene siden. Deretter legges du raskt ned med hodet utenfor benken. Legen holder hodet ditt. Etter et halvt minutt vrir legen hodet ditt til motsatt side. Etter et nytt halvminutt ruller du deg over på siden mens hodet holdes i ro. Hodet vil da være vendt mot gulvet. Denne manøveren gjentas om nødvendig flere ganger til svimmelheten er borte.

Fremgangsmåte Epleys manøver.
Fremgangsmåte Epleys manøver.

Hjemmøvelser kan også benyttes. Men forskningen som er gjort på dette viser at manøvrene som er nevnt over er mer effektive. Hjemmeøvelsen kan forbigående føre til økte plager, og noen rapporterer så mye plager at de ikke klarer den behandlingsformen. Forskningsrapportene konkluderer imidlertid med at behandlingen er ufarlig.

Kvalmestillende midler kan benyttes i perioder ved behov.

Forrige side Neste side