Informasjon

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Det finnes ingen behandling som raskt kan gjøre den syke frisk. Behandlingsformer som kan ha gunstig effekt hos noen er kognitiv terapi og mestringsstøtte, treningsbehandling med individuelt tilpasset aktivitetsnivå og treningsprogrammet Lightning Process.

Alternative behandlinger

Treningsprogrammet Lightning Process (LP) har fått mye oppmerksomhet blant norske pasienter. Programmet gjennomføres som et tredagers seminar der deltakerne får undervisning om hvordan hjernen og immunsystemet samarbeider, om stressforskning, om hjernens evne til å endre funksjon, og om sammenhenger mellom kropp og sjel. Deltakerne lærer øvelser for å påvirke egne tanker, følelser og atferd. En randomisert studie av LP fra 2018 for barn/unge i aldersgruppen 12-18 viste gunstige effekter med hensyn til fysisk funksjon, utmattelse, angst og skolenærvær hos pasienter mildt til moderat angrepet av sykdommen. Imidlertid, studien hadde forskningsmessige svakheter. Under 30 prosent av de som oppfylte kriteriene for deltakelse i studien, ble inkludert og det var dessuten et frafall på 20 prosent i observasjonsperioden. Dessuten brukte man en vid definisjon av kronisk utmattelsessyndrom. Disse forholdene gjør at man er forsiktig med å støtte seg for mye til funnene i studien.

Andre alternative behandlinger som forsøkes, er meditasjon- og avslapningsteknikker, fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, osteopat, vitamintilskudd, kjempe nattlysolje, homeopati, kiropraktor, kurs, Qi-gong trening, opphold på rehabiliteringssenter. 

Forrige side Neste side