Informasjon

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Det finnes ingen behandling som raskt kan gjøre den syke frisk. Behandlingsformer som kan ha gunstig effekt er kognitiv terapi og mestringsstøtte, og treningsbehandling med individuelt tilpasset aktivitetsnivå.

Alternative behandlinger

Treningsprogrammet Lightning Process (LP) har fått mye oppmerksomhet blant norske pasienter. Programmet gjennomføres som et tredagers seminar der deltakerne får undervisning om hvordan hjernen og immunsystemet samarbeider, om stressforskning, om hjernens evne til å endre funksjon, og om sammenhenger mellom kropp og sjel. Deltakerne lærer øvelser basert på nevrolingvistisk programmering og hypnoterapi som har til formål å avbryte vedvarende aktivering og skape bedre balanse. En randomisert studie av LP fra 2018 for barn/unge i aldersgruppen 12-18 viste en nytte med hensyn til fysisk funksjon, utmattelse, angst og skolenærvær hos pasienter mildt til moderat angrepet av sykdommen. Studien hadde såpass store forskningsmessige svakheter at man må være forsiktig med å støtte seg for mye til disse funnene.

ME-foreningen gjorde i 2012 en brukerundersøkelse av LP og fant at 8% opplevde stor forbedring, 13% bedring. Men 50% opplevde forverring, eller stor forverring. Heller ikke denne vurderingen kan regnes som vitenskapelig.

Andre alternative behandlinger som forsøkes, er meditasjon- og avslapningsteknikker, fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, osteopat, vitamintilskudd, kjempe nattlysolje, homeopati, kiropraktor, kurs, Qi-gong trening, opphold på rehabiliteringssenter. I en oversikt der pasienter er blitt bedt om å angi effekt av ulike behandlinger, kommer behandling hos professor Kenny de Meirleir og Lillestrøm helseklinikk best ut. Heller ikke denne undersøkelsen oppfyller nødvendige vitenskapelige mål.

Forrige side Neste side