Informasjon

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Lage en individuell plan

En individuell plan kan være et godt verktøy som kan drøftes mellom deg, tjenesteytere, eventuelt pårørende og behandler. Retten til en individuell plan er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. Dine mål og behov settes i sentrum, uavhengig av tilbud og tilbydere av tjenester. Du har rett til og bør delta aktivt i å beskrive dine mål og behov for tjenester. Initiativet til å få laget en plan kan komme fra deg som bruker, fra pårørende eller helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten har ansvaret for utarbeidelse.

Forrige side Neste side