Informasjon, tilstand

Blodpropp i legg eller arm, dyp venetrombose (DVT)

Hvert år får omtrent to av 1000 mennesker over 50 år blodpropp i vener.  Det kan gi varierende grad av plager, men typisk er at det syke benet blir ømt, hovent og varmt.

Temaside om Korona

Hva er dyp venetrombose?

Vener er blodårene som bringer blodet fra kroppens ulike vev og organer tilbake til hjertet. Dyp venetrombose (DVT) er blodproppdannelse i de store, dyptgående venene i legg, lår, bekkenområdet, eventuelt i arm eller skulder. Hvis en vene er blokkert av en blodpropp (en trombe), hindres tilbakestrømmen av blod til hjertet. Området nedenfor blodproppen blir da fylt med blod og blodvann, og hovner opp. Dersom blodproppen løsner og følger blodstrømmen, kan den havne i en av blodårene i lungene og kile seg fast - da foreligger en lungeemboli.

Venesystemet i leggen

Dyp venetrombose forekommer hyppig. Forekomsten øker markant etter 50-årsalderen, men er ikke uvanlig helt ned i tenårene. Hvert år får omtrent 2 av 1000 mennesker over 50 år blodpropp i vener. De aller fleste blodproppene er lokalisert i legg eller lår, men kan også forekomme i arm. Årlig behandles ca. 4.500 pasienter for dyp venetrombose eller lungeemboli på norske sykehus. 

Se også animasjon om hva som skjer hvis en blodpropp løsner

Symptomer

DVT kan gi varierende grad av plager. Ofte vil det syke beinet bli ømt, hovent, rødt og varmt. Smerten er vanligvis ikke sterk, og lindres dersom man sitter med den hovne foten høyt. Muskulaturen kan kjennes litt fastere, og noen ganger blir de overflatiske venene ekstra tydelige og "struttende". I noen tilfeller kan en blodpropp løsne og følge blodstrømmen til lungene og forårsake en blodpropp i lungene. Det er en potensielt alvorlig tilstand som kan gi brystsmerter og alt fra milde til alvorlige pustevansker.

Årsaker

Mange forhold kan føre til dannelse av blodpropp i de dype venene. En særlig viktig faktor er manglende bevegelse, for eksempel langvarig sengeleie ved sykdom, etter en operasjon eller langvarig stillesitting i forbindelse med reiser. Det fører til tregere sirkulasjon, eventuelt til avklemming av blodårer, og øker risikoen for blodproppdannelse.

Det har vist seg at man er særlig utsatt for å få blodpropp de første 4 ukene etter beinbrudd, etter operasjoner eller etter infeksjonssykdommer. Insetting av protese i hofter eller knær gir spesielt stor risiko. I forbindelse med disse operasjonene gis det derfor rutinemessig forebyggende behandling mot blodpropp. Risiko for blodpropp er også økt hos personer med fedme, ved bruk av p-piller og i svangerskap. Dersom du tidligere har hatt blodpropp er det økt risiko for nye tilfeller.

Det finnes også noen medfødte, arvelige avvik i blodlevringssystemet som fører til økt risiko for å få blodpropp.

Kvinner og blodpropp

Det er velkjent at P-piller, særlig i kombinasjon med økende alder og sigarettrøyking, øker risikoen for blodpropp. P-piller skal derfor ikke brukes av kvinner som tidligere har hatt blodpropp, eller der det er flere tilfeller av blodpropp i nær familie. Også hormonbehanding i og etter overgangsalderen øker risikoen for blodpropp. Risikoen er også noe økt i svangerskap, og med økende alder hos den gravide. Fødsel ved keisersnitt øker risikoen ytterligere.

Diagnostikk

En blodpropp i leggen fører til hevelse, og ofte samtidig noe økt temperatur og svak rødfarge i huden. De fleste kjenner også noe smerte både ved gange og i hvile. Slike smerter vil normalt lindres dersom man hever den hovne og smertefulle kroppsdelen og holder den i ro.

Sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen gir mistanke om blodpropp, men det er nødvendig med tilleggsundersøkelser. Ved usikker diagnose kan blodprøven D-dimer bidra til å støtte eller avkrefte mistanken. Endelig bekreftelse av diagnosen får man ved ultralyd-undersøkelse av blodårene i legg/lår og eventuelt bekken. Alternativt kan en røntgen-undersøkelse etter kontrastinnsprøyting også brukes.

Dersom det påvises dyp venetrombose uten noen tydelig årsak, er det aktuelt å utrede om det foreligger en forstyrrelse av blodlevringssystemet. I noen tilfeller, spesielt hos eldre, er det også anbefalt å gjøre noen enkle undersøkelser for å utelukke at det foreligger annen sykdom, eksempelvis kreft. 

Behandling

Behandlingen av dyp venetrombose kan i de aller fleste tilfellene gjennomføres uten innleggelse i sykehus. Etter at diagnosen er stilt vil legen ved akuttavdelingen på sykehuset utstyre deg med resept på egnet medisin. Hensikten med behandlingen er å forhindre at blodproppen vokser, og dernest bidra til at den løses opp. Behandlingen reduserer plagene og kan forebygge alvorlige komplikasjoner.

Akuttbehandling

I akuttfasen brukes blodfortynnende medisin. Det finnes tre ulike alternativer: (1) Tablettbehandling med direktevirkende antikoagulantia (DOAK), (2) blodfortynnende sprøyter (Heparin) eller (3) warfarin (Marevan) tabletter. Alternativ (1) DOAK brukes mest, men kan ikke brukes av alle. Gravide skal behandles med Heparin, og ved noen kreftsykdommer med blodpropp anbefales også warfarin. Det må også tas hensyn til hvilke andre medisiner som eventuelt brukes. 

Blodfortynnende medisiner brukes i 3 måneder eller lenger. Under warfarin-behandling (Marevan) må du gå til jevnlige kontroller hos egen lege for å måle blodfortynningen (INR) og eventuelt justere medisindosen. 

Blodfortynnende medisiner kan føre til indre blødninger dersom man tar for mye, og til blodpropp dersom man tar for lite. Det er derfor viktig å være nøye med å følge anbefalt dosering i hele behandlingsperioden. 

Oppfølging

Du blir bedt om å gå til kontroll hos din fastlege 2-3 uker etter at behandlingen har startet for å kontrollere at behandlingen virker, og for å sjekke for bivirkninger eller problemer med behandlingen. Dersom det ikke var noen klar årsak til blodproppen (sengeleie, operasjon el.l.) vil det hos noen bli foretatt en helsesjekk som også omfatter blodprøver og røntgen av lungene. Dersom det er mistanke om at det kan foreligge unormal blodlevring, vil det bli tatt noen prøver hos en spesialist i blodsykdommer. 

Normal behandlingstid er tre måneder. Dersom det påvises sykdom eller blodlevringsforstyrrelse som øker risiko for nye episoder, er det aktuelt å forlenge behandlingen på ubestemt tid. 

Forebyggende behandling

Det er flere ting du kan gjøre selv for å forebygge blodpropp. Det aller viktigste er å unngå unødvendig langvarig sengeleie. Sørg for å være i aktivitet. Ikke ligg hele dagen dersom du er i dårlig form, vær oppegående og ta heller noen flere pauser.

Etter kirurgiske inngrep er det viktig å komme raskt i aktivitet. Hvis det foreligger risikofaktorer for å få blodpropp, vil du bli behandlet med forebyggende, blodfortynnende medisiner i forbindelse med operasjoner eller sykdommer hvor man tvinges til å holde sengen.

Røkere har økt risiko for blodpropp!

Prognose

Prognosen ved DVT er god, og dødeligheten er mindre enn 1%.

Det kan oppstå komplikasjoner: Biter av en blodpropp kan løsne og fraktes til lungene. Dette kalles lungeemboli. Den tilstanden kan være alvorlig, men forebygges ved tidlig og effektiv behandling av venetrombose.

Opptil 20-30% av alle med blodpropp i lår eller legg utvikler såkalt posttrombotisk syndrom. Dette er en tilstand som kjennetegnes ved konstant hevelse, åreknuter, kronisk eksem og eventuelt sårdannelser i huden på leggen. Årsaken til denne tilstanden er at blodåren ikke blir helt åpen etter sykdommen, og at trykket i blodårene nedenfor blodproppen øker. Dette fører til væskeutsiving og forandringer i huden. Plagene ved posttrombotisk syndrom kan til en viss grad lindres ved bruk av elastisk strømpe. Det er ikke nødvendig å bruke elastisk strømpe i den akutte fasen. 

Vil du vite mer?

Undervisningsprogram

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om DVT!

Illustrasjoner