Informasjon

Det aldrende hjertet

Temaside om Korona

Aldersforandringer i hjertet

Aldring medfører endringer i hjertet og blodårene.

Nedsatt maksimalpuls. Ettersom du blir eldre, kan ikke hjertet slå så raskt under fysisk aktivitet eller stress som da du var yngre. Antall hjerteslag i minuttet i hvile endrer seg imidlertid lite med alderen. Ved fysiske anstrengelser vil redusert maksimalpuls og nedsatt mengde blod som pumpes ut av hjertet ved hvert hjerteslag, være lavere blant eldre, noe som forteller om nedsatt hjertekapasitet og hjertereserver. Konsekvensen blir nedsatt fysisk kapasitet.

Aterosklerose

Aterosklerose. Endringene som skjer med økende alder, kan øke din risiko for å utvikle hjertesykdom. En hovedårsak til hjertesykdom er fettavleiringen på innsiden av veggene til arteriene som inntrer over mange år. Det er imidlertid ting du kan gjøre som kan forsinke, redusere eller muligens unngå eller reversere din risiko.

Den vanligste aldersforandringen er økt stivhet i de store arteriene, en prosess vi kaller åreforkalkning (aterosklerose). Dette bidrar til høyt blodtrykk som blir vanligere med økende alder. Det kan også føre til innsnevringer i arteriene dine, noe som nedsetter strømmen av oksygenrikt blod til dine organer og andre deler av kroppen. Oksygen og næringsstoffer tilføres hjertemuskelen via koronararteriene. Hjertesykdom utvikler seg når det dannes plakk, fettavleiringer, inne i koronararteriene, noe som reduserer blodstrømmen til hjertemuskelen. Over tid kan hjertemuskelen på denne måten svekkes og/eller skades, noe som gir hjertesvikt.

Siden veggene til arteriene blir tykkere og stivere med årene, blir de mindre elastiske. Det gjør at blodtrykket i mindre grad lar seg justere når vi reiser oss, noe som øker sjansen for svimmelhet og besvimelse når et eldre menneske brått reiser seg.

Aldersrelaterte endringer i det elektriske systemet kan føre til arytmier - hurtige, langsomme eller uregelmessige hjerteslag.

Hjerteklaffene kan bli tykkere og stivere. Hjerteklaffene er enveis "dører" som åpner og lukker seg for å kontrollere blodstrømmen mellom hjertekamrene. Stive klaffer kan begrense mengden blod som pumpes ut av hjertet, og de kan lekke slik at blod renner tilbake, begge deler kan føre til at blod hoper seg opp i lungene eller i kroppen (ødem i lungene, føttene, leggene).

Tykkere vegger i hjertekamrene. Hjerteveggen blir tykkere og stivere slik at mengden blod som kammeret kan romme, blir mindre selv om hjertets utvendige størrelse øker. Det gjelder særlig venstre ventrikkel. Langvarig høyt blodtrykk er hovedårsaken til den økte tykkelsen på hjerteveggen, noe som kan øke risikoen for atrieflimmer, et vanlig hjerterytme problem blant eldre mennesker.

Svekket autonomt nervesystem. Kontrollen av hjerte- og karsystemet skjer gjennom en kompleks samvirkning mellom hjertet, nyrene, hjernen, blodårene og hormonsystemet. Dette formidles blant annet gjennom det ikke-viljestyrte nervesystemet, det autonome nervesystemet. Også dette systemet utsettes for aldersforandringer og svekkes med årene.

Forrige side Neste side