Informasjon

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre har fire viktige effekter i kroppen: De demper betennelse, reduserer smerte, motvirker feber og forebygger blodpropp (blodplatehemmende effekt).

Hva er acetylsalisylsyre?

Acetylsalisylsyre tilhører en gruppe legemidler som kalles salisylsyrederivater eller salisylater. Salisylsyrederivatene hører igjen inn under en stor gruppe medisiner som kalles NSAIDs.

NSAIDs er en forkortelse for Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Non-steroidal betyr at de ikke inneholder steroider eller kortikosteroider, slik som for eksempel Prednison® og Cortison®. Stoffene motvirker hevelse, smerte, ømhet, rødhet og bevegelsesinnskrenkning ved betennelse. Dette kalles anti-inflammatorisk effekt. NSAIDs er ikke antibiotika, det vil si at NSAIDs ikke hjelper mot infeksjoner fremkalt av bakterier.

Acetylsalisylsyre brukes blant annet til behandling av ulike smertetilstander i kroppen, mot muskel-skjelettplager og til å forebygge blodpropp. De medisinene som inneholder acetylsalisylsyre i Norge er Acetylsalisylsyre®, Albyl-E®, Aspirin®.. Av disse brukes Acetylsalisylsyre og Albyl-E forebyggende mot blodpropp i lavere doser enn Aspirin som brukes som smertestillende og betennelsesdempende.

Tidligere fantes en lang rekke salysylater til bruk som antiinflammatoriske midler. Bortsett fra Aspirin er alle disse nå avregistrert.

Neste side