Informasjon

Acetylsalisylsyre

Temaside om Korona

Forsiktighetsregler

Det er viktig at du følger de retningslinjene som legen har gitt deg og leser pakningsvedlegget.

Hvem kan ikke bruke acetylsalisylsyre?

Det finnes en del sykdommer der bruk av acetylsalisylsyre (og andre NSAIDs) kan være skadelig. Dette gjelder hovedsakelig sår eller blødninger i magesekken eller tarmen, og allergi mot noen av innholdsstoffene. NSAIDs kan forårsake astmaanfall hos astmatikere. Blodlevringen vil kunne påvirkes av acetylsalisylsyre, og personer med blodlevringsforstyrrelser bør derfor være forsiktige dersom de må bruke stoffene. Også personer med lever- eller nyresykdommer må utvise forsiktighet. Erfaringene med NSAIDs til barn er begrenset, og slik behandling bør startes av spesiallege.

Acetylsalisylsyre skal ikke brukes for å senke feber hos barn med virusinfeksjon, da barn kan få en alvorlig reaksjon kalt Reye's syndrom. I stedet anbefales at barn bruker preparat som inneholder paracetamol (eks. Paracet®).

Hvilke andre legemidler påvirker acetylsalisylsyre?

Dersom du får acetylsalisylsyre fra legen din, er det viktig at du ikke bruker andre medisiner av typen NSAIDs, enten disse er reseptfrie (f.eks Aspirin® og Ibux®) eller på legeresept (f.eks Brufen®, Naproxen® og Voltaren®). Risikoen for mage-tarmblødninger er økt ved samtidig bruk av kortikosteroider eller alkoholinntak. Acetylsalisylsyre øker blødningsrisikoen dersom de brukes i kombinasjon med andre blodfortynnende medisiner, f.eks warfarin (Marevan®) eller klopidogrel. Enkelte typer blodtrykkssenkende medisiner, kalt kalsiumantagonister (f.eks Amlodipin®, Istin®, Felodipin®, Lomir®, Adalat®, Nifenova®, Nimotop®, Lerkanidipin®, Zanidip®, Norvasc®, Plendil®) kan også påvirkes av acetylsalisylsyre. Andre medisiner som må brukes med forsiktighet sammen med acetylsalisylsyre, er legemidler mot diabetes, blodtrykksmedisiner, vanndrivende medisiner, enkelte epilepsimedisiner, cellegift og penicillin.

Forsiktighet bør også utvises når det gjelder å kombinere acetylsalisylsyre med de nyere antikoagulasjonsmidlene i tablettform: Dabigatran, argatroban, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban.

Hvilke andre forsiktighetsregler gjelder ved bruk av acetylsalisylsyre?

Acetylsalisylsyre forlenger blødningstiden, og det er viktig at du informerer legen om at du bruker slike medisiner i god tid før en eventuell opererasjon.

Forrige side Neste side