Informasjon

Kalsiumblokkere

Kalsiumblokkere brukes i behandlingen av ulike hjertekarsykdommer. De virker ved å redusere belastningen på hjertet og bedre blodstrømmen gjennom trange blodårer.

Temaside om Korona

Hvordan virker kalsiumblokkere?

Kalsiumblokkere (kalsiumantagonister) virker en rekke steder i hjerte- og karsystemet. De får blodkarene til å utvide seg, de senker hjertefrekvensen og demper kraften på hjerteslagene. Dette gir redusert belastning på hjertet og bedre blodtilførsel gjennom trange blodårer.

Hvem har nytte av kalsiumblokkere?

Følgende legemidler finnes på det norske markedet per mai 2018: Amlodipin®, Norvasc®, Felodipin®, Plendil®, Lomir®, Adalat®, Nifenova®, Lerkanidipin®, Zanidip®.

Kalsiumblokkere reduserer blodtrykket og brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon). De brukes vanligvis ikke alene, men som tillegg til andre blodtrykksmedisiner, f.eks betablokkere eller ACE-hemmere.

Disse legemidlene kan også brukes ved anstrengelsesutløst angina pectoris ("hjertekrampe") og enkelte hjerterytmeforstyrrelser. I tillegg kan de ha effekt ved en tilstand kalt Raynauds sykdom, der blodkar i fingre og tær trekker seg kraftig sammen slik at fingre/tær blir hvite og smertefulle.

Hvem bør ikke bruke kalsiumblokkere?

Kalsiumblokkere skal ikke brukes av personer med lever- eller hjertesvikt. Gravide og ammende bør heller ikke bruke disse midlene.

Hvilke bivirkninger kan kalsiumblokkere gi?

Vanlige bivirkninger ved bruk av kalsiumblokkere er svimmelhet og besvimelsestendens, hodepine, kvalme, rødming, vannstuvning omkring leggene, lavt blodtrykk og langsom hjerterytme.

Vil du vite mer?