Informasjon

Statiner - kolesterolsenkende midler

Statiner reduserer produksjonen av LDL-kolesterol (den "farlige" typen), mens HDL-kolesterol (den "gode" typen) øker.

Hva er statiner?

Statiner er en gruppe legemidler som reduserer produksjonen av kolesterol i kroppen. Dette skjer ved at de hemmer et kjemisk stoff (enzym) kalt HMG-CoA reduktase, som er nødvendig for at kroppen skal kunne lage kolesterol. Statiner kalles derfor ofte HMG-CoA reduktasehemmere. Kolesterolsyntesen foregår i leveren. 

Statiner kan også hjelpe kroppen med å fjerne kolesterol som har bygd seg opp i plakk i arterieveggene, og på den måten minske blokkeringen eller forhindre ytterligere blokkering av blodkarene og utvikling av hjerteattakk.

Med årene er det utviklet en lang rekke statiner som Atorvastatin®, Crestor®, Lescol®, Lipitor®, Lovastatin®, Pravachol®, Rosuvastatin®, Zocor®, Simvastatin®.

​Det første godkjente legemidlet med et nytt aktivt virkestoff kalles originallegemiddel. Når patenttiden går ut, kan det utvikles kopier, såkalte generiske legemiddel. De generiske legemidlene har en klart lavere pris enn originalene.

Bruk av statiner er en livslang behandling. Stopper du behandlingen, vil kolesterolnivåene øke igjen.

Kolesterol kan måles både som totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. I tillegg inngår også målinger av triglycerider. De ulike kolesterolene og triglycerider omtales med fellesnavnet lipider. HDL-kolesterol betegnes ofte "det gode kolesterolet" fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjerte- og karsykdom. Motsatt vil høyt LDL-kolesterol ha en ugunstig virkning på hjertet.

Statiner, lipidsenkende midler, reduserer produksjonen av LDL-kolesterol (den "farlige" typen), mens HDL-kolesterol (den "gode" typen) øker. Den totale mengden kolesterol faller, og det samme gjør andre typer fettstoffer i blodet (triglyserider).

Bruk av statiner er etterhvert blitt svært utbredt i hele den vestlige verden. Det er beregnet at det nå skrives ut over 100 millioner resepter hvert år. Tall fra Reseptregisteret viser at ca. 570.000 (over 10 prosent av befolkningen) hentet ut minst en resept på et statin til en verdi av 560 millioner kroner i 2017.

Neste side