Informasjon

Statiner - kolesterolsenkende midler

Statiner reduserer produksjonen av LDL-kolesterol (den "farlige" typen), mens HDL-kolesterol (den "gode" typen) øker.

Hopp til innhold

Hvordan er statiner?

Statiner er en gruppe legemidler som reduserer produksjonen av kolesterol i kroppen. Dette skjer ved at de hemmer et kjemisk stoff (enzym) kalt HMG-CoA reduktase, som er nødvendig for at kroppen skal kunne lage kolesterol. Statiner kalles derfor ofte HMG-CoA reduktasehemmere.

Statiner kan også hjelpe kroppen med å fjerne kolesterol som har bygd seg opp i plakk i arterieveggene, og på den måten forhindre ytterligere blokkering av blodkarene og hjerteattakk.

Med årene er det utviklet en lang rekke statiner som Atorvastatin®, Crestor®, Lescol®, Lipitor®, Lovastatin®, Pravachol®, Simvastatin®. Det finnes generiske utgaver som har en klart lavere pris enn originalene.

Statiner er en livslang behandling. Stopper du behandlingen, vil kolesterolnivåene øke igjen.

Kolesterol kan måles både som totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. HDL-kolesterol betegnes ofte "det gode kolesterolet" fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjerte- og karsykdom. Motsatt vil høyt LDL-kolesterol ha en ugunstig virkning på hjertet.

Statiner reduserer produksjonen av LDL-kolesterol (den "farlige" typen), mens HDL-kolesterol (den "gode" typen) øker. Den totale mengden kolesterol faller, og det samme gjør andre typer fettstoffer i blodet (triglyserider).

Rød gjæret ris (preparat: Hypochol) inneholder statin (lovastatin) og er derfor registrert som et legemiddel. Problemet med en slik administrering er at doseringen blir usikker.

Bruk av statiner er etterhvert blitt svært utbredt i hele den vestlige verden. Det er beregnet at det nå skrives ut over 100 millioner resepter hvert år. Tall fra Reseptregisteret viser at over 500.000 (10 % av befolkningen) hentet ut minst en resept på et statin til en verdi av 450 millioner kroner i 2013.