Informasjon

Statiner - kolesterolsenkende midler

Temaside om Korona

Bivirkninger

De fleste som bruker statiner, opplever få eller ingen problemer. Men i forskningsstudier er det etter hvert blitt tydelig at en andel (ca. 10%) av pasientene kan få muskelplager1. Dette kan arte seg som lettere muskelsmerter eller muskelsvakhet, men det kan også utvikle seg til en muskelbetennelse som i verste fall kan føre til at muskelceller går i oppløsning (rhabdomyolyse)2. Denne bivirkningen er doseavhengig; jo høyere dose, jo høyere er risikoen for muskelskade3. Dersom du er under behandling med statiner og opplever økende muskelplager, er det viktig å kontakte lege. Legen vil da kunne måle mengden av kreatinkinase i blodet, som er et mål for grad av muskelskade. Dersom det foreligger rhabdomyolyse, vil stans i behandlingen med statin føre til normalisering av symptomer og blodverdi i løpet av et par måneder3. Du kan da starte på nytt igjen, men med lavere dosering.

Enkelte får lette plager fra magen, med ubehag, diare eller forstoppelse. Ca. 1% kan få leverskade, noe som tilsvarer hyppigheten ved bruk av placebo, narremedisin3. Noen får litt hodepine. Andre sjeldne bivirkninger er søvnløshet eller utslett.

Forrige side Neste side