Informasjon

EKG ved angina og hjerteinfarkt

Ved angina er hvile-EKG normalt. Ved hjerteinfarkt derimot viser EKG unormale forandringer i hvile.

Hva er EKG?

Hjertet er en kraftig muskel som regelmessig trekker seg sammen. Hjertet består av to forkammer (atriene) og to hjertekammer (ventriklene). Det er elektriske signaler (impulser) som får hjertemuskulaturen til å trekke seg sammen.

10271-2-lh169hj-ledningsbaner.jpg

Impulsene styres fra SA-knuten (sinoatrialknuten), et lite område i hjertets høyre atrium (se illustrasjon av ledningssystemet). SA-knuten er "pacemaker", og den er normalt det området som styrer hjertet. SA-knuten lager de elektriske impulsene

  • som først brer seg gjennom atriene,
  • dernest fanges opp av AV-knuten (atrioventrikulærknuten) på overgangen til ventriklene,
  • som så brer seg gjennom ledninger i skilleveggen mellom høyre og venstre ventrikkel,
  • for til sist å bre seg ut i muskulaturen i de to ventriklene.

EKG viser et typisk mønster som for ett hjerteslag består av en P-bølge, et QRS-kompleks og en T-bølge. Siden et EKG kan registere mange etterfølgende hjerteslag, ser man på EKG-opptakene et regelmessig mønster av disse elektriske utslagene.

Neste side