Informasjon

EKG ved angina og hjerteinfarkt

Ved angina er hvile-EKG normalt. Ved hjerteinfarkt derimot viser EKG unormale forandringer i hvile.

Hva er EKG?

Plassering av elektrodene ved EKG-taking
Plassering av elektrodene ved EKG-taking

Hjertet er en kraftig muskel som regelmessig trekker seg sammen. Hjertet består av to forkammer (atriene) og to hjertekammer (ventriklene). Det er elektriske signaler (impulser) som får hjertemuskulaturen til å trekke seg sammen. Impulsene styres fra SA-knuten (sinoatrialknuten), et lite område i hjertets høyre atrium (se illustrasjon av ledningssystemet). SA-knuten er "pacemaker", og den er normalt det området som styrer hjertet. SA-knuten lager de elektriske impulsene

  • som først brer seg gjennom atriene,
  • dernest fanges opp av AV-knuten (atrioventrikulærknuten) på overgangen til ventriklene,
  • som så brer seg gjennom ledninger i skilleveggen mellom høyre og venstre ventrikkel,
  • for til sist å bre seg ut i muskulaturen i de to ventriklene.

EKG viser et typisk mønster som for ett hjerteslag består av en P-bølge, et QRS-kompleks og en T-bølge. Siden et EKG kan registere mange etterfølgende hjerteslag, ser man på EKG-opptakene et regelmessig mønster av disse elektriske utslagene.

Neste side