Informasjon

Koronar angiografi

Koronar angiografi er røntgenundersøkelse av koronararteriene. Et kateter (tynt plastrør) føres fra et innstikk i en pulsåre inn i hovedstammen til koronararteriene, hvorfra det sprøytes inn kontrast og tas bilder.

Hjertet og blodsirkulasjonen

Hjertet består av to forkammer (atrier) og to hjertekammer (ventrikler). Oksygenfattig blod strømmer tilbake til hjertets høyre forkammer og pumpes deretter ned i høyre hjertekammer. Fra høyre hjertekammer pumpes blodet ut til lungene der det kvitter seg med avfallsgasser og får tilført nytt oksygen. Blodet samles så i venstre forkammer og pumpes derfra ned i venstre hjertekammer. Herfra pumpes blodet ut i kroppens store kretsløp gjennom hovedpulsåren (aorta) og de øvrige pulsårene.

Mellom forkamrene og hjertekamrene er det hjerteklaffer som forhindrer at blodet renner tilbake feil vei. Trikuspidalklaffen mellom høyre for- og hjertekammer. Mitralklaffen mellom venstre for- og hjertekammer. Mellom hjertekamrene og henholdsvis lungekretsløpet og det store kretsløpet er det også hjerteklaffer med samme funksjon. Pulmonalklaffen på høyre side, aortaklaffen på venstre side.

10245-2-168-hjerte-indvendigt.jpg
Hjerte - viser de fire kamrene

Hjertet er kledd med en ytre hinne, perikard. Utvendig på hjertet finner vi hjertets egne blodårer, koronararteriene, som forsyner hjertemuskelen med blod. Ved koronarsykdom foreligger innsnevringer og avstengninger av deler av koronararteriene slik at hjertemuskelen får for dårlig oksygentilførsel.

Neste side