Informasjon, tilstand

Beinskjørhet, osteoporose

Beinskjørhet er en sykdom i skjelettet som gjør beinstrukturen mer skjør og utsatt for beinbrudd. Beinskjørhet kan skyldes underliggende sykdom, men det vanligste er den aldersavhengige beinskjørheten.

Temaside om Korona

Hva er beinskjørhet?

Beinskjørhet eller osteoporose er en endring av beinstruktur med lavere innhold av kalsium enn normalt. Dette gjør beinstrukturen mer skjør, og øker risiko for beinbrudd - hyppigst ses brudd i ryggvirvler, lårhalsbrudd eller underarmsbrudd. Beinskjørhet i seg selv gir ingen plager, det er bruddene som medfører smerter.

Tilstanden forekommer langt hyppigere hos kvinner enn menn, og sykdomsforekomsten er høyere i Skandinavia enn i de øvrige europeiske land. Forekomsten øker med økende alder. Beintettheten avtar jevnt fra 40-års alderen, og avtar ekstra raskt de første årene etter overgangsalderen hos kvinner. Det er beregnet at cirka en av to kvinner og en av fem menn over 50 år vil oppleve ett beinbrudd på grunn av beinskjørhet i løpet av livet.

beinskjørhet
Animasjon om beinskjørhet
Neste side