Informasjon, tilstand

Beinskjørhet, osteoporose

Årsaker til beinskjørhet

Beinskjørhet kan oppstå uten andre grunnsykdommer, eller det kan skyldes en underliggende sykdom eller årsak. Med økende alder er det mer og mer normalt å utvikle beinskjørhet. Det er denne normale, aldersavhengige beinskjørheten som er mest vanlig. 

Beinskjørhet uten underliggende sykdom

Den vanligste typen oppstår etter overgangsalderen og er forbundet med østrogenmangel (kvinnelig kjønnshormon). Ryggvirvelbrudd og håndleddsbrudd hos kvinner etter 60 års alder oppstår typisk som følge av østrogenmangel og påfølgende beinskjørhet.

Den andre hovedtypen oppstår i høyere alder og skyldes aldersbetinget tap av beinmasse som rammer begge kjønn. Vi får alle beinskjørhet bare vi blir gamle nok. Lårhalsbrudd hos 70-90 år gamle pasienter er typisk.

Enkelte er i høyere risiko enn andre for å få tilstanden. Det gjelder blant annet de som er slanke og har sped beinbygning, driver lite fysisk aktivitet og røyker.

Beinskjørhet som skyldes annen sykdom

En rekke sykdommer kan medføre beinskjørhet. De hyppigste er nedsatt funksjon i kjønnsorganer (f.eks. etter fjerning av eggstokker), hormonsykdommer, beinmargssykdommer, nyresvikt og bindevevssykdommer. Dessuten kan langvarig bruk av flere typer medikamenter føre til beinskjørhet, blant annet kortikosteroid-tabletter, noen epilepsimedikamenter og cellegiftbehandling.

Forrige side Neste side