Informasjon, tilstand

Beinskjørhet, osteoporose

Diagnostikk av beinskjørhet

Beintetthetsmålinger er metoden som benyttes for å stille diagnosen beinskjørhet. Det gjøres såkalt DXA - hvor man benytter røntgenstråler for å måle beintettheten i et lite område av beinvevet. Beintettheten sammenlignes med såkalte normalverdier, noe som gir grunnlag for å identifisere lav beinmasse (osteopeni) og beinskjørhet (osteoporose). Dersom det i tillegg til osteoporose også påvises beinbrudd, kalles tilstanden etablert osteoporose.

Foreløpig er ingen blodprøver gode nok til å stille diagnosen beinskjørhet. En del blodprøver tas for å utelukke andre sykdommer som kan være årsak til beinskjørhet.

Røntgenbilder av ryggsøylen tas ved ryggsmerter og ryggskjevheter for å kunne påvise tidligere brudd. Røntgen brukes også hos personer som er blitt lavere (mer enn seks centimeter redusert høyde kan tyde på ryggbrudd) for å påvise virvelsammenpressinger eller andre skjelettsykdommer.

Forrige side Neste side