Informasjon, tilstand

Beinskjørhet, osteoporose

Beinskjørhet er en sykdom i skjelettet som gjør beinstrukturen mer skjør og utsatt for beinbrudd. Beinskjørhet kan skyldes underliggende sykdom, men det vanligste er den aldersavhengige beinskjørheten.

Diagnostikk av beinskjørhet

Beintetthetsmålinger er metoden som benyttes for å stille diagnosen beinskjørhet. Det gjøres såkalt DXA registrering - hvor man benytter røntgenstråler for å måle kalsiuminnholdet i et lite område av beinvevet. Beintettheten sammenlignes med såkalte normalverdier, noe som gir grunnlag for å dele tilstanden inn i lav beinmasse (osteopeni) og beinskjørhet (osteoporose). Dersom det i tillegg til osteoporose også påvises beinbrudd, kalles tilstanden etablert osteoporose.

Foreløpig er ingen blodprøver gode nok til å diagnostisere beinskjørhet. En del blodprøver tas for å utelukke andre sykdommer som kan være årsak til beinskjørhet.

Røntgen av ryggsøylen gjøres ved ryggsmerter og ryggskjevheter for å kunne påvise tidligere brudd. Røntgen brukes også hos personer som er blitt lavere (mer enn tre centimeter redusert høyde kan tyde på ryggbrudd) for å påvise virvelsammenpressinger eller andre skjelettsykdommer.

Forrige side Neste side