Informasjon

Prøvetaking av spytt for analyse av kortisol

Spyttprøve en en av de mest nøyaktige metodene for måling av hormonet kortisol i kroppen. Det er viktig at prøvetakingen gjennomføres korrekt.

Utskillelsen av hormonet kortisol fra binyrene varierer over døgnet. Den er høyest om morgenen og lavest omkring midnatt. Det bør tas en kveldsprøve (kl 21-23) og morgenprøve (kl 07-09) på grunn av den store døgnvariasjonen. Analyse av kortisol i tilfeldige blodprøver har liten diagnostisk verdi.

Prøven tas ved mistanke om overproduksjon i binyrene, noe som fører til tilstanden Cushings syndrom.

 • Generelle forutsetninger
  • Ikke innta mat eller drikke siste halvtime før prøvetaking
  • Ikke utfør tannstell siste halvtime før prøvetaking
  • Ikke ta prøven etter sterk fysisk aktivitet
  • Ikke ta prøven under infeksjonssykdom
 • Screening for Cushings syndrom
  • Prøven tas etter sengetid, gjerne ved midnatt (bruk vekkerklokke)
  • Prøven kan oppbevares på nattbordet til neste morgen
  • Ta prøve i minst to døgn, laveste verdi tolkes som representativ
 • Praktisk prøvetaking (Salivette)
  • Bomullstampongen tygges eller suges til tampongen er gjennomvåt (minst ett minutt) og plasseres tilbake i røret
  • Prøven kan oppbevares i kjøleskap inntil tre døgn
  • Prøven kan sendes med vanlig post til laboratoriet

Kilder

Referanser

 1. Løvås K, Husebye ES. Kortisol i spytt ved sykdom i binyrene. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 730-2. Tidsskrift for Den norske legeforening