Informasjon

Prøvetaking av spytt for analyse av kortisol

Spyttprøve en en av de mest nøyaktige metodene for måling av hormonet kortisol i kroppen. Det er viktig at prøvetakingen gjennomføres korrekt.

Spyttprøve brukes til å måle kortisol i kroppen.

Utskillelsen av kortisol fra binyrene varierer over døgnet. Den er høyest om morgenen og lavest omkring midnatt. Det bør tas en kveldsprøve (kl 21-23) og morgenprøve (kl 07-09) på grunn av den store døgnvariasjonen. Analyse av kortisol i tilfeldige blodprøver har liten diagnostisk verdi.

Prøven tas ved mistanke om overproduksjon i binyrene, noe som fører til tilstanden Cushings syndrom.

 • Generelle forutsetninger
  • Ikke innta mat eller drikke siste halvtime før prøvetaking
  • Ikke utfør tannstell siste halvtime før prøvetaking
  • Ikke ta prøven etter sterk fysisk aktivitet
  • Ikke ta prøven under infeksjonssykdom
 • Screening for Cushings syndrom
  • Prøven tas etter sengetid, gjerne ved midnatt (bruk vekkerklokke)
  • Prøven kan oppbevares på nattbordet til neste morgen
  • Ta prøve i minst to døgn, laveste verdi tolkes som representativ
 • Praktisk prøvetaking (Salivette)
  • Bomullstampongen tygges eller suges til tampongen er gjennomvåt (minst ett minutt) og plasseres tilbake i røret
  • Prøven kan oppbevares i kjøleskap inntil tre døgn
  • Prøven kan sendes med vanlig post til laboratoriet

Kilder

Referanser

 1. Løvås K, Husebye ES. Kortisol i spytt ved sykdom i binyrene. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 730-2. Tidsskrift for Den norske legeforening