Informasjon

Høyt blodsukker ved diabetes type 1

Høyt blodsukker oppstår dersom det er for lite insulin i kroppen. Et svært høyt blodsukker kan i løpet av kort tid (timer eller dager) ubehandlet forårsake en akutt livstruende tilstand. Dersom du har litt for høyt blodsukker over lengre tid, øker risikoen for komplikasjoner på lang sikt.

Hva er høyt blodsukker?

COLOURBOX29402206 (1).jpg

Høyt blodsukker kalles på fagspråket hyperglykemi. De vanligste symptomene er tretthet og slapphet, hyppig vannlating, tørste, kvalme, psykisk nedstemthet, hyppige infeksjoner, dårlig sårtilheling, kløe og svie nedentil. Det varierer fra person til person hvilke og hvor mange symptomer man får. Noen får ingen symptomer, andre får alle.

Et høyt blodsukker over lang tid øker risikoen for å utvikle senkomplikasjoner. Et svært forhøyet blodsukker over timer til dager kan forårsake en akutt, livstruende tilstand med store forandringer i surhetsgraden i blodet (diabetisk ketoacidose).

Ved den akutte, livstruende formen for høyt blodsukker må kroppen forbrenne fett i stedet for sukker. Det skyldes at det er for lite insulin i blodet. Selv om sukkernivået i blodet, blodglukosen, er svært høyt, kommer ikke sukkeret inn i cellene på grunn av insulinmangelen. Fettforbrenning fører til dannelse av såkalte ketonlegemer, og dette gjør at blodet blir surt. Kroppen reagerer på dette ved at den syke må puste kraftigere og dypere enn normalt (hyperventilering), og det skilles ut aceton med utåndingsluften.

Hvem får høyt blodsukker?

Høyt blodsukker er noe alle personer med diabetes får. Når sykdommen oppdages, så baseres jo diagnosen på at det måles forhøyede blodsukkerverdier, eller hyperglykemi. Alvorlig høyt blodsukker med økt surhet i blodet er imidlertid en tilstand som ses nesten bare blant personer med diabetes type 1.

Årsak til høyt blodsukker

Dårlig blodsukkerkontroll av en eller annen grunn er årsaken til hyperglykemi. En vanlig utløsende årsak kan være en infeksjon. Under infeksjoner øker insulinbehovet. Hvis man da ikke øker insulindosen, kan det utvikle seg til for høyt blodsukker. Andre årsaker kan være annen sykdom og stress kombinert med behandlingssvikt.

Akutt livstruende høyt blodsukker

Sykdomsbildet kan være dramatisk med magesmerter (særlig hos barn), kvalme og oppkast, sterkt nedsatt allmenntilstand, hyppig vannlating, slapphet, hyperventilasjon (kraftig og hurtig pustefrekvens), synsforstyrrelser og eventuelt varierende grader av bevissthetstap.

Legen finner ved undersøkelsen at pasienten hyperventilerer, lukter aceton, er uttørret, har lavt blodtrykk, har lav kroppstemperatur, bevisstheten er nedsatt eller pasienten er bevisstløs. En alternativ forklaring kan i slike tilfeller være at det foreligger et for lavt blodsukker, hypoglykemi. Ved tvil om det foreligger for høyt (hyperglykemi) eller for lavt (hypoglykemi) blodsukker, kan legen sette 10 g glukose direkte i blodet. Dersom det foreligger for lavt blodsukker (hypoglykemi), vil pasienten våkne i løpet av sekunder. Dersom det foreligger for høyt blodsukker (hyperglykemi), vil ikke denne forsøksbehandlingen forverre tilstanden noe særlig.

Ved høyt blodsukker- hyperglykemi, viser blodprøver høyt blodsukker, det påvises ketonlegemer i blod og urin, og blodet er surt (pH er lav).

Behandling av alvorlig høyt blodsukker

Siden tilstanden er alvorlig, krever den øyeblikkelig legebehandling og innleggelse på sykehus. Viktige ingredienser i behandlingen er tilførsel av store mengder væske, insulin og eventuell korreksjon av blodets surhetsgrad.

Les mer om denne komplikasjonen her.

Forebygging av høyt blodsukker

Den beste forebyggingen består i en god og regelmessig blodsukkerkontroll. Ved at du selv måler blodsukkeret regelmessig, har du god kontroll med tilstanden. Skulle du oppleve at blodsukkeret stiger uten at du klarer å få det ned, må du ta kontakt med lege.

Vil du vite mer?