Informasjon

Diabetes mellitus - er du i risikogruppen?

Det er lite du kan gjøre for å forebygge type 1-diabetes, men type 2-diabetes har du mulighet til å forebygge.

Egenbehandling med insulinpenn
Egenbehandling med insulinpenn

Hva er diabetes?

Det finnes to hovedtyper, type 1 og type 2-diabetes. Begge typene har sitt utspring i hormonet insulin, som er det sentrale hormonet i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen.

Type 1-diabetes skyldes en feil i kroppens bukspyttkjertel, slik at kroppen ikke produserer insulin. Type 2-diabetes skyldes for lav insulinproduksjon eller nedsatt virkning av insulin. Forklaringen på type 2-diabetes er ofte at det dreier seg om personer som over lang tid har hatt et usunt kosthold med for høyt inntak av sukker og fett. Det legger press på bukspyttkjertelen til å produsere mer insulin enn normalt. Denne overproduksjonen av insulin klarer bukspyttkjertelen å opprettholde i en del år, men på et tidspunkt makter ikke kjertelen dette lenger og produksjonen av insulin blir for lav, og det har utviklet seg type 2-diabetes.

Er jeg i risikogruppen?

Den hyppigste formen er type 2-diabetes, som utgjør over 80% av alle med diabetes. Denne formen øker stadig i antall, og kan betegnes som en livsstilsykdom. I Norge idag har 240.000 personer type 2-diabetes og 250.000 er i risiko for å utvikle tilstanden. Den er sterkt knyttet til overvekt, dårlig kosthold og lite mosjon. I tillegg ser man en høyere forekomst hos personer med høyt blodtrykk, eventuelt som har hatt diabetes under svangerskap, og/eller som har høye nivåer av fettstoffer i blodet (spesielt kolesterol). Asiatiske innvandrere har høy forekomst av type 2-diabetes i ung alder. Ca 40% av dem som får diagnosen type 2-diabetes, har andre i familien med sykdommen, noe som forteller om en klar arvemessig sammenheng. Type 2-diabetes debuterer som regel etter 40 års alder.

Ved type 1-diabetes finnes det større usikkerhet angående risiko. Man vet for eksempel at det er færrest nye tilfeller i Nord-Norge, og flest på Vestlandet og i Midt-Norge. Videre vet man at sykdommen debuterer som regel før fylte 40 år. Dersom foreldre eller eldre søsken har sykdommen, vil du ha en sannsynlighet på mellom 5-10% for å få sykdommen.

Hva kan jeg gjøre for å reduser risikoen?

Det er som du skjønner, lite man kan gjøre for å unngå type 1-diabetes, mens man har store muligheter til å forebygge utvikling av type 2. Det viktigste du kan gjøre er å prøve å redusere mengden fett og sukker i kosten. Maten bør inneholde mye stivelse og fiber, moderat med fett og salt og lite sukker. Pasienter med diabetes bør dessuten lære seg å vurdere den samlede mengden av fett og sukker i måltidene, og andre faktorer som påvirker blodsukkeret. De bør også fordele maten på 4 - 6 måltider om dagen. Hvis du føler trang til noe søtt, spis det sammen med sunn mat - ikke alene som et eget "måltid". I tillegg til endring i kosten vil det også forebygge fremtidig hjertekarsykdom å være fysisk aktiv, mosjonere regelmessig, og være avholdende fra tobakksrøyking. Mosjon kan være alt fra spaserturer til mer organisert masseidrett. Finn det som passer deg best. Det viktigste er at du trives med det du holder på med.

Kurstilbud

Type 2-diabetes er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene, noe som gir bedre prognose. Opplæring av pasienter med type 2-diabetes er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud. Norsk Helseinformatikk (NHI) har nå laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset finnes i to deler: Del 1 som tar ca. 2 timer, og del 2 som tar ca. 10 timer (anbefales å bli tatt stykkevis).

Del 1 gir deg en oversikt over sykdommen og er et fullverdig kurs. I del 2 får du en grundigere gjennomgang med praktiske opplysninger om blant annet kosthold.

Kurset består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/ovrige.

Vil du vite mer?

Undervisningsprogram