Informasjon

Forebygge diabetes?

Diabetes type 2 kan forebygges, men det er lite du kan gjøre for å forebygge type 1-diabetes.

Hva er diabetes?

Det finnes to hovedtyper diabetes, diabetes type 1 og diabetes type 2. Begge typene har sitt utspring i hormonet insulin, som er det sentrale hormonet i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen.

Diabetes type 1 skyldes en feil i kroppens bukspyttkjertel, slik at kroppen ikke produserer insulin. Diabetes type 2 skyldes for lav insulinproduksjon eller nedsatt virkning av eksisterende insulin. Forklaringen på diabetes type 2 er ofte at det dreier seg om personer som over lang tid har hatt et usunt kosthold med for høyt inntak av karbohydrater og fett. Det legger press på bukspyttkjertelen til å produsere mer insulin enn normalt. Denne overproduksjonen av insulin klarer bukspyttkjertelen å opprettholde i en del år, men på et tidspunkt makter ikke kjertelen dette lenger og produksjonen av insulin blir for lav, og det har utviklet seg diabetes type 2.

Animasjon om diabetes

Er jeg i risikogruppen?

Den hyppigste formen er diabetes type 2, som utgjør over 80 prosent av alle med diabetes. Denne formen øker stadig i antall, og den kan betegnes som en livsstilsykdom. I Norge idag har 250.000 personer diabetes type 2 og 250.000 er i risiko for å utvikle tilstanden. Diabetes type 2 er sterkt knyttet til overvekt, dårlig kosthold og lite mosjon. I tillegg ser man en høyere forekomst hos personer med høyt blodtrykk, eventuelt som har hatt diabetes under svangerskap, og/eller som har høye nivåer av fettstoffer i blodet (spesielt kolesterol). Asiatiske innvandrere har høy forekomst av diabetes type 2 i ung alder.

Omtrent 40 prosent av dem som får diagnosen diabetes type 2, har andre i familien med sykdommen, noe som forteller om en klar arvemessig sammenheng. Diabetes type 2 debuterer som regel etter 40 års alder.

Ved diabetes type 1 finnes det større usikkerhet angående risiko. Man vet for eksempel at det er færrest nye tilfeller i Nord-Norge, og flest på Vestlandet og i Midt-Norge. Videre vet man at sykdommen debuterer som regel før fylte 40 år. Dersom foreldre eller eldre søsken har sykdommen, vil du ha en sannsynlighet på mellom fem og ti prosent for å få sykdommen.

Hva kan jeg gjøre for å reduser risikoen?

Det er som du skjønner, lite man kan gjøre for å unngå diabetes type 1, mens man har store muligheter til å forebygge utvikling av type 2. Det viktigste du kan gjøre er å prøve å redusere mengden fett og karbohydrater i kosten. Maten bør inneholde mye stivelse og fiber, moderat med fett og salt og lite sukker. Pasienter med diabetes bør dessuten lære seg å vurdere den samlede mengden av fett og karbohydrater i måltidene, og andre faktorer som påvirker blodsukkeret. De bør også fordele maten på fire til seks måltider om dagen.

Hvis du føler trang til noe søtt, spis det sammen med sunn mat - ikke alene som et eget "måltid". I tillegg til endring i kosten vil det også forebygge fremtidig hjertekarsykdom å være fysisk aktiv, mosjonere regelmessig og være avholdende fra tobakksrøyking. Mosjon kan være alt fra spaserturer til mer organisert masseidrett. Finn det som passer deg best. Det viktigste er at du trives med det du holder på med.

Vil du vite mer?