Informasjon

Nedsatt glukosetoleranse

Risiko

Det er vist at cirka en av tre personer med nedsatt glukosetoleranse vil utvikle diabetes type 2 i løpet av ti år. Og vi vet at personer med diabetes har betydelig økt risiko for hjerte-og karsykdommer som hjerteinfarkt, angina og hjerneslag. Det foreligger også gode holdepunkter for at nedsatt glukosetoleranse i seg selv medfører økt risiko for slike hjerte- og karsykdommer.

Forrige side Neste side