Informasjon

Nedsatt glukosetoleranse

Nedsatt glukosetoleranse, også betegnet insulinresistens, er et mellomstadium i utviklingen av diabetes type 2. Med økt fysisk aktivitet og omlegging til et sunnere kosthold, kan en forhindre at diabetes oppstår.

Risiko

Det er vist at cirka en av tre personer med nedsatt glukosetoleranse vil utvikle diabetes type 2 i løpet av ti år. Og vi vet at personer med diabetes har betydelig økt risiko for hjerte-og karsykdommer som hjerteinfarkt, angina og hjerneslag. Det foreligger også gode holdepunkter for at nedsatt glukosetoleranse i seg selv medfører økt risiko for slike hjerte- og karsykdommer.

Forrige side Neste side