Informasjon

Nedsatt glukosetoleranse

Behandling

Det er utført undersøkelser som viser at det går an å gjøre noe med dette. I en undersøkelse med målsetning om fem prosents slanking, økt fiberinnhold i kosten og moderat fysisk aktivitet minst 30 minutter en gang daglig, ble det vist at risiko for å utvikle diabetes ble redusert fra 25 prosent til 11 prosent3. En tilsvarende amerikansk undersøkelse viste redusert risiko for utvikling av diabetes fra 33 prosent uten behandling til 14 prosent i gruppen med behandling4. Konklusjonene på tilgjengelig kunnskap er at forandring av livsstil med økt fysisk aktivitet og kostomlegging kan redusere faren for å utvikle diabetes, og sannsynligvis også redusere risiko for hjerte- og karsykdommer hos dem som ikke utvikler diabetes5.

Det er også gjort forsøk hvor pasienter med nedsatt glukosetoleranse er blitt behandlet med medisiner som benyttes for å behandle diabetes. Det ble ikke påvist noen nytteeffekt av medisinene, og det er derfor ikke grunn til å anbefale slik behandling.

Forrige side Neste side