Informasjon

Nedsatt glukosetoleranse

Nedsatt glukosetoleranse, også betegnet insulinresistens, er et mellomstadium i utviklingen av diabetes type 2. Med økt fysisk aktivitet og omlegging til et sunnere kosthold, kan en forhindre at diabetes oppstår.

Behandling

Det er utført undersøkelser som viser at det går an å gjøre noe med dette. I en finsk undersøkelse med målsetning om fem prosents slanking, økt fiberinnhold i kosten og moderat fysisk aktivitet minst 30 minutter en gang daglig, ble det vist at risiko for å utvikle diabetes ble redusert fra 25 prosent til 11 prosent3. En tilsvarende amerikansk undersøkelse viste redusert risiko for utvikling av diabetes fra 33 prosent uten behandling til 14 prosent i gruppen med behandling4. Konklusjonene på tilgjengelig kunnskap er at forandring av livsstil med økt fysisk aktivitet og kostomlegging kan redusere faren for å utvikle diabetes, og sannsynligvis også redusere risiko for hjerte- og karsykdommer hos dem som ikke utvikler diabetes5.

Det er også gjort forsøk hvor pasienter med nedsatt glukosetoleranse er blitt behandlet med medisiner som benyttes for å behandle diabetes. Det ble ikke påvist noen nytteeffekt av medisinene, og det er derfor ikke grunn til å anbefale slik behandling.

Forrige side Neste side