Informasjon

Magnesium, terapi

Magnesium er et viktig mineral i kroppen. Hos noen personer kan det oppstå situasjoner med magnesiummangel. Vår kunnskap om betydningen av magnesiummangel er begrenset.

Magnesium er det fjerde hyppigst forekommende mineralet i kroppen1. Det er fordelt med ca. halvparten i skjelettet og den andre halvparten i muskulatur og annet bløtvev. Mindre enn 1 prosent finnes i blodet.

Studier har vist at mange har et for lavt inntak av magnesium, noe som skaper usikkerhet i forhold til mulige uheldige konsekvenser av magnesiummangel. Dårlig kosthold, alkoholmisbruk, bruk av vanndrivende midler og kost med lavt magnesiuminnhold har ført til økt forskning omkring mulige konsekvenser av lavt magnesiumnivå i kroppen.

Magnesiummangel

Tidlige tegn på magnesiummangel er tap av matlyst, kvalme, brekninger, slapphet og svakhet. Noen klager over nummenhet og prikking i armer og ben, muskelspenninger og muskelkramper, epileptiske anfall, personlighetsendringer. Tilstanden kan også forårsake unormale hjerterytmer og sammentrekninger (spasmer) i koronararteriene til hjertet, noe som gir angina pectoris.

Dilemmaet er at dette er diffuse og vage symptomer som kan ha mange andre forklaringer. Alvorlig magnesiummangel kan føre til lavt nivå av kalsium og kalium i kroppen.

Tilstander som disponerer for magnesiummangel, er dårlig kontrollert diabetes, kroniske betennelsessykdommer i tarmen (eks. Crohns sykdom, cøliaki), bruk av vanndrivende midler og antibiotika, alkoholisme og høy alder.

Normalverdier: Begge kjønn: 0,71 - 0,94 mmol/L.

Neste side