Informasjon

Magnesium, terapi

Magnesium er et viktig mineral i kroppen. Hos noen personer kan det oppstå situasjoner med magnesiummangel. Vår kunnskap om betydningen av magnesiummangel er begrenset.

Magnesium er det fjerde hyppigst forekommende mineralet i kroppen1. Det er fordelt med ca. halvparten i skjelettet og den andre halvparten i muskulatur og annet bløtvev. Mindre enn 1% finnes i blodet.

Studier har vist at mange har et for lavt inntak av magnesium2, noe som skaper usikkerhet i forhold til mulige uheldige konsekvenser av magnesiummangel. Dårlig kosthold, alkoholmisbruk, bruk av vanndrivende midler og kost med lavt magnesiuminnhold har ført til økt forskning omkring mulige konsekvenser av lavt magnesiumnivå i kroppen.

Magnesiummangel

Tidlige tegn på magnesiummangel er tap av matlyst, kvalme, brekninger, slapphet og svakhet. Noen klager over nummenhet og prikking i armer og ben, muskelspenninger og muskelkramper, epileptiske anfall, personlighetsendringer, unormale hjerterytmer og sammentrekninger (spasmer) i koronararteriene til hjertet. Dilemmaet er at dette er diffuse og vage symptomer som kan ha mange andre forklaringer. Alvorlig magnesiummangel kan føre til lavt nivå av kalsium og kalium i kroppen.

Tilstander som disponerer for magnesiummangel, er dårlig kontrollert diabetes, kroniske betennelsessykdommer i tarmen (eks. Crohns sykdom, cøliaki), bruk av vanndrivende midler og antibiotika, alkoholisme og høy alder.

Normalverdier: Begge kjønn: 0,71 - 0,94 mmol/L.