Informasjon

Magnesium, terapi

Diagnosen

Det er vanskelig å påvise magnesiummangel. Siden det aller meste av magnesiumet befinner seg inne i cellene, behøver ikke mengden i blodet å gjenspeile kroppens magnesiumstatus2. Likevel tolkes lave serumverdier av magnesium som uttrykk for magnesiummangel. Serum-magnesium oppfattes derfor som en spesifikk, men ikke sensitiv markør for magnesiummangel.

Omsettingen av magnesium i kroppen er knyttet til kalsium og kalium status, og bør derfor vurderes sammen med disse to mineralene. Måling av serum-magnesium er den vanligste og mest tilgjengelige måten å vurdere magnesium status på1.

Forrige side Neste side