Informasjon

Boblebad og hudinfeksjon

Boblebad kan i noen tilfeller føre til et rødflekket og kviselignende utslett og påfølgende feber. Forebyggende tiltak kan være kloring av vannet, regelmessige målinger av PH og fritt og bundet klor.

Hudinfeksjon

De siste tyve årene er det rapportert1-2 om flere tilfeller av større og mindre epidemier der de badende rammes av et sykdomsbilde med et utbredt rødflekket og etter hvert kviseliknende utslett (follikulitt) som kan ledsages av feber. Utslettet kommer 8-72 timer etter bading og går over i løpet av syv til ti dager uten behandling. Andre infeksjonsformer som brystbetennelse (mastitt), sår hals, øregangsbetennelse, urinveisinfeksjon og hornhinnebetennelse (keratitt) har også vært rapportert. Årsaken til disse infeksjonene er bakterien Pseudomonas aeruginosa3-4.

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas er jord- og vannbakterier som finnes overalt i naturen og som trives best i fuktige omgivelser. Bakterien er i stand til å formere seg i bortimot rent vann. Pseudomonasfollikulitt opptrer i forbindelse med boblebad eller svømmebasseng med stasjonær vannforsyning, bruk av våtdrakt, hårfjerning og ved bruk av en bestemt type svamper for skjønnhetspleie.

Boblebadrelatert follikulitt

En follikulitt er en hudinfeksjon med pussholdige kviser utgått fra hudens hårsekker og minner om brennkopper. Tilstanden skal vanligvis ikke antibiotikabehandles selv om infeksjonen er utbredt3. I forbindelse med en mindre epidemi der seks personer som hadde brukt samme boblebad, alle fikk hudinfeksjon, var det også flere som fikk brystbetennelse og betente lymfeknuter i armhulene1. Forfatterne anfører at badeassosiert pseudomonasinfeksjon hos ellers friske personer er muligens langt mer vanlig enn vi har trodd til nå. Imidlertid er tilstanden som oftest ufarlig og selvbegrensende.

Forfatterne finner ikke grunnlag for å fraråde bading i boblebad, annet enn hos personer med redusert immunforsvar eller cystisk fibrose. Forfatterne tilrår forsiktighet med boblebad hos gravide, da det er påvist alvorlige infeksjoner med Pseudomonas hos nyfødte, også knyttet til bruk av varme bad5.

Rengjøring av boblebad

Folkehelseinstituttet anbefaler forebyggende tiltak i form av klorering, regelmessig måling av pH og fritt og bundet klor og iverksetting av tiltak ved avvik. Som forebygging mot pseudomonasinfeksjon anbefales dusj med såpevann før og etter opphold i badet. Epidemien som er beskrevet ovenfor, oppsto imidlertid til tross for rutiner som i hovedsak samsvarte med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Ved enkelttilfeller eller utbrudd som gir mistanke om bakterieforurenset basseng, må adekvate vannprøver ifølge Folkehelseinstituttet sikres og undersøkes for bakteriene Escherichia coli og P aeruginosa. Full rengjøring av hele anlegget og filtre skal først foretas, deretter anbefales sjokklorering av bassenget.

Kilder

Referanser

  1. Malterud K, Thesen J. Boblebad og pseudomonasinfeksjon - et lokalt utbrudd. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1779-81. PubMed
  2. Smittevernveilederen. Pseudomonasinfeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 16.07.2014.
  3. Roser DJ, van den Akker B, Boase S, Haas CN, Ashbolt NJ, Rice SA. Pseudomonas aeruginosa dose response and bathing water infection. Epidemiol Infect. 2014 Mar. 142(3):449-62.
  4. Toner CB. Pseudomonas folliculitis. Medscape, last updated Aug 12, 2016. emedicine.medscape.com
  5. Vochem M, Vogt M, Doring G. Sepsis in a newborn due to Pseudomonas aeruginosa from a contaminated tub bath. N Engl J Med 2001; 345: 378-9. New England Journal of Medicine