Informasjon

Strekkmerker, striae

Temaside om Korona

Behandling

Det finnes ingen dokumentert effektiv behandling mot oppståtte strekkmerker. Mange midler prøves imidlertid, men felles for dem er at de er uspesifikke og mangler vitenskapelig bevis for at de virker2.

Fysisk aktivitet og trening motvirker overvekt og bidrar til å stramme opp huden. Regelmessig mosjon og trening vil derfor gjøre strekkmerkene mindre synlige.

Laserbehandling er også en mulighet, men så langt finnes det ingen gode vitenskapelige oppsummeringer av effekten av slik behandling7.

Hudsliping innebærer at krystaller blåses kraftig mot huden og "polerer" huden. Deretter (støv)suges krystallene og de løsnede hudcellene vekk. Metoden fjerner hudens øverste lag og fremmer veksten av ny, mer elastisk hud. Dette kan være et behandlingsalternativ for gamle strekkmerker.

Det finnes heller ikke gode kirurgiske tilbud. Eventuell kirurgi mot strekkmerker defineres som kosmetisk, og kostnadene dekkes ikke av det offentlige.

Forrige side Neste side