Informasjon, tilstand

Kontroller etter føflekkreft

Har man fått behandling for føflekkreft (malignt melanom - MM), får man tilbud om etterkontroller. Hvor hyppige og omfattende kontrollene blir, vurderes ut fra sykdommens art, lokalisasjon og forhold ved pasienten.

Temaside om Korona

Kreftinndeling og kontrollanbefalinger

Måned MM
in situ
Stadium
IA
Stadium
IB-IIA

Stadium 
IIB-III

Stadium
IV
3 Hudlege Hudlege

Lege

Ev. UL

Lege

Ev. UL

Individuelt tilpasset
6    

Lege

Ev. UL

Lege

Ev. UL,  PET-CT

 
   

Lege

Ev. UL

Lege

Ev. UL

 
12
(1 år)
   

Lege

Ev. UL

Lege

Ev. UL

 
15     Lege Lege  
18    

Lege

Ev. UL

Lege

Ev. UL, PET-CT

 
21    

Lege

Lege  
24
(2 år)
   

Lege

Ev. UL

Lege

Ev. UL

 
30    

Lege

Ev. UL

Lege

Ev. UL, PET-CT

 

36
(3 år)

   

Lege

Ev. UL

Lege

Ev. UL

 
42     Lege Lege  
48
(4 år)
    Lege

Lege

Ev. UL

 

54     Lege    
60
(5 år)
    Lege Evt. UL  

Lege: Kontroll hos hudlege/kirurg/kreftlege/allmennlege.

Bildeundersøkelse: Ultralyd foretrekkes i de fleste tilfeller, men PET-CT er noen ganger aktuelt.

Vil du vite mer?