Informasjon

Dermatofibrom

Dermatofibrom er små, pigmenterte knuter i huden som dannes som en reaksjon på, eller en slags arrdannelse etter en irritasjonstilstand i huden.

Hva er dermatofibrom?

Dermatofibrom er en godartet svulst eller knute i huden. Svulsten kjennes som en kul eller knute under hudens overflate. Den kan også være litt hevet fra hudens plan. Hudoverflaten har brunrød til brungrå farge. Ofte er sentrum lyst og området rundt mørkt. Svulsten er vanligvis under en centimeter i diameter.

Dermatofibromer oppstår hos voksne, og oppgis å forekomme 4 ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Dermatofibrom palperes som en fast knute under hudens plan. Hudoverflaten har brunrød til brungrå farge.

Dersom man forsøker å gripe om knuten, forsenkes huden over knuten, og dette tegnet kan være nyttig som ledd i diagnostikken (Fitzpatrick's tegn).

Årsak

Slike godartede knuter dannes som en reaksjon på, eller en slags arrdannelse etter, en irritasjonstilstand i huden. Eksempler på utløsende faktorer kan være skade, virusinfeksjon eller insektbitt.

Behandling

Den karakteristiske kulen eller knuten gjør at diagnosen vanligvis er enkel, og hos de aller fleste er det ikke nødvendig med behandling. Dermatofibromer varierer i antall fra en til ti, og de kan finnes på overkroppen, armer og bein - ofte på forsiden av leggene. De er helt ufarlige, men de forsvinner ikke av seg selv.

Ved tvil om diagnosen, kosmetisk ubehag eller i tilfeller der svulsten har vokst raskt, fjernes den kirurgisk og sendes til vevsundersøkelse.

Vil du vite mer?

  • Dermatofibrom - for helsepersonell