Informasjon

Ulike typer psoriasis

Temaside om Korona

Guttat psoriasis

Ved guttat psoriasis (utgjør cirka fem prosent) oppstår små, dråpeformede psoriasisflekker. Flekkene kommer raskt, og ofte er store deler av kroppen angrepet. Denne formen for psoriasis opptrer hyppigst hos barn og ungdommer. Tilstanden utløses vanligvis av infeksjoner med bakterier eller virus, særlig i hals og lunger. Halsbetennelse med streptokokkbakterier er den hyppigste utløsende faktoren.

Guttat psoriasis har vanligvis et mildere forløp enn plakkpsoriasis. De fleste pasientene blir kvitt utslettet med kortvarig behandling eller uten behandling i det hele tatt. Sykdommen kan imidlertid komme tilbake senere, men vanligvis i lette former.

Forrige side Neste side